Αθλητικό Γραφείο Δήμου Λεμεσού

Спорт ... физическое, психическое здоровье и культура.

Главная цель Городского Спортивного Офиса в Лимассоле - в сотрудничестве со всеми спортивными организациями - предложить и реализовать программы и действия, которые будут существенным социальным вмешательством с нашей стороны, с конечной целью создания Лимассола как города активного образа жизни.

Содействие развитию спорта в нашем городе с помощью разработки комплексной программы, новаторских идей и спортивных мероприятий создаст условия для более широкого участия граждан в спортивных программах и здорового образа жизни в целом.

Наши действия в сфере образования, а также в обществе в целом направлены на развитие массового, специального и школьного спорта, а также на предоставление спортивных возможностей гражданам. Целью этих программ является вовлечение всех граждан всех полов, независимо от возраста или социального положения , и донесение идеи о том, что физические упражнения должны стать образом жизни и различными способами быть включены в нашу повседневную жизнь.

Видение Атлетического Офиса состоит в том, чтобы Лимассол был провозглашен европейским

Tel 25882524
Email : sports@limassolmunicipal.com.cy 
Follow us: Αθλητικό Γραφείο Δήμου Λεμεσού
@LimassolSportsOffice

Στόχοι

Βασικός στόχος του Αθλητικού Γραφείου Δήμου Λεμεσού είναι η εισήγηση και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων

Περισσότερα

Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε για τις πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Αθλητικού Γραφείου Λεμεσού

Περισσότερα

Διαλέξεις / Συνέδρια

Σωστή ενημέρωση των πολιτών από διάφορους εξειδικευμένους επιστήμονες από Κύπρο και εξωτερικό.

Περισσότερα

Εκδηλώσεις / Δράσεις

Δείτε εκδηλώσεις και δράσεις με συμμετοχή παιδιών και πολιτών ανεξαρτητου φύλου, ηλικίας ή κοινωνικής τάξης στην άσκηση και τον αθλητισμό

Περισσότερα

Άρθρα

Χρήσιμες συμβουλές από εξειδικευμένους επιστήμονες για την υγειά, την άσκηση, τη σωστή διατροφή, καθώς και ότι άλλο αφορά την ψυχική και σωματική μας ευεξία

Περισσότερα

Λεμέσια

Η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της πόλης με μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων με την συμμετοχή σημαντικών αθλημάτων.

Περισσότερα

Βιογραφικά

Γιάννης Ζησιμίδης

Μαρία Παπαδοπούλου