Municipality Parking Lots

               
Long Term Parking Lots No of Machines No of Parking Places   No of parking places for Disabled
1 A. Themistokleous 2 161   3
2 Spyrou Araouzou 1 109   2
3 Spyrou Araouzou ( Molos 1 ) 1 101   5
4 Chr. Hadjipavlou ( Molos 2 ) 1      
5 Chr. Hadjipavlou ( Molos 3 ) 3 251   15
6 28th October ( Molos 4 ) 1 15   1
7 Em. Roide ( Near Court ) 2 102   2
8 Avenue Makariou III (Enaerios) 3 234   4
9 Iperou 1 34    
10 Spyrou Araouzou (Old Port ) 2 177   9
16 Pattihio 1 30   1
11 D. Akrita 1 30    
12 Ellinon       44    
13 Perdiou       27    
14 Sertar       59    
15 EFKAF       15    
      ΣΥΝΟΛΟ 19 1 389 0 42
               
Short term Parking Lots (streets) No of machines Parking Places For Delevery Cars Parking Places for Disabled
1 Thessalonikis 1 1 11   2
2 Thessalonikis 2 1 14    
3 Ag. Andreou 1 25   2
4 Maximos 1 1 8 1 2
5 Maximos 2 1 20    
6 Theklas Lisioti 6 10    
7 E. Papachristophorou 1 11    
8 Makariou III 1 10    
9 Eleftherias 1 1 11 1 1
10 Eleftherias 2 1 13 2  
11 Eleftherias 3 1 8   1
12 A. Sioukri 1 10    
13 N. Gregora 1 11    
14 Themidos 1 10 1 1
15 Gr. Digeni 1 11    
16 Kioproulouzante 1 10    
      Total 21 193 5 9
               
Parking Meters Double Single Places Disabled
  188 58 434   34
               
      No of Parking Machines No of Parking Places No of Parking Places for Disabled
Totals       40 2 016 5 85