Κενές θέσεις εργασίας

Announcement

Ο Δήμος Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτών για το πρόγραμμα « Ανοικτό Σχολείο» με αγορά υπηρεσιών για ένα (1) χρόνο, με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για ανανέωση της σύμβασης για περαιτέρω ένα (1) χρόνο, από εκπαιδευτές για διδασκαλία  για τη σχολική χρο...

Read More


Tender No. 61/2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για τις ανάγκες του κέντρου στήριξης και επανένταξης ΣΧΕΔίΑ στη Λεμεσό ως ακολούθως: -Ενότητα Α : παροχή υπηρεσιών ειδικού Κοινωνικής Επανένταξης -Ενότητα Β : παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού -Ενότητα Γ: παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου   Έγγραφα προσφορών οι ενδι...

Read More


vacancies

This document is available in Greek language

Read More


Announcement

Ο Δήμος Λεμεσού γνωστοποιεί τα αποτελέσματα  των γραπτών εξετάσεων που διεξήχθησαν το Σάββατο 10 Απριλίου 2021 για την πλήρωση των ως άνω θέσεων. Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τη  θέση Εσωτερικού Ελεγκτή Αποτελέσματα γραπτή εξέτασης για τη θέση Λειτουργού Πληροφορικής  ...

Read More


Tender No. 44/2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών σύμβουλου διεθνών σχέσεων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415...

Read More


 

Ολοκληρωμένες θέσεις