Προσφορές και Διαγωνισμοί

Tender No. 4/2021

This document is available in Greek language

Read More


Tender No. 1/2021

This document is available in Greek language

Read More


Tender No. 67/2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου ‘Δημιουργία περιβαλλοντικών δρόμων στις συνοικίες Αγίου Σπυρίδωνα –Ομόνοιας στη Λεμεσό.   Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocu...

Read More