Προσφορές και Διαγωνισμοί

Announcement

Ο Δήμος Λεμεσού προκηρύσσει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό μικρής διάρκειας για το έργο «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων και Παρόδων» στη Λεμεσό.   Έγγραφα του διαγωνισμού  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov....

Read More


Tender No. 63/2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για αγορά υπηρεσιών για επικοινωνιακή στήριξη και προώθηση του Δήμου Λεμεσού μεταξύ άλλων και για τα έργα που εκτελούνται με συγχρηματοδότηση από το ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προγραμματική περίοδος 2014-2020. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμε...

Read More


Tender No.60/2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης για τις ανάγκες του Τεχνικού Τμήματος.  Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες ...

Read More