Ολοκληρωμένες θέσεις εργασίας

Tender No. 10/2021

This document is available in Greek language

Read More


Announcement

This document is available in Greek language

Read More


Announcement

This document is available in greek language

Read More


Announcement

This document is available in Greek language

Read More


Tender No. 59/2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών λειτουργού για υλοποίηση έργων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες π...

Read More


 

Τρέχουσες Κενές θέσεις