Υπηρεσία Πρασίνου

Η Υπηρεσία Κήπων του Δήμου Λεμεσού ως Υπηρεσία Πρασίνου υπάγεται στο Τμήμα Δημοτικού Μηχανικού και είναι επιφορτισμένη με τη διεκπεραίωση των εργασιών συντήρηση του Φυτικού Υλικού και των χώρων πρασίνου.

Με συνεργεία αλλά κυρίως και με αγορά υπηρεσιών, συντηρεί πέραν των 350 χώρων πρασίνου, τους χώρους πρασίνου κατά μήκος του Παραλιακού Μετώπου, το Γραμμικό Πάρκο Γαρύλλη, το Δημόσιο Κήπο, το ΓΣΟ, τον Κυκλικό Κόμβο Αγίας Φύλας, Δεντροστοιχίες και Κεντρικές Νησίδες στους κυρίως οδικούς άξονες και στο κέντρο της πόλης και δέντρα στα πεζοδρόμια.

Επίσης, συμβάλλει στην τοπιοτέχνηση έργων (διαρθρωτικών και μη), στην έγκριση χώρων πρασίνου που προκύπτουν μετά από διαχωρισμό οικοπέδων και στη συντήρηση κατασκευών και μηχανολογικού εξοπλισμού τεχνητών λιμνών.

Οδηγίες για το κλάδεμα δέντρων

Το κλάδεμα των δέντρων στο πεζοδρόμιο γίνεται μία φορά το χρόνο μετά από αίτημα που γίνεται στην Υπηρεσία, τηλεφωνικώς ή γραπτώς στο Δήμο, καταχωρώντας το κάθε αίτημα στο πρόγραμμα κλαδέματος δέντρων.

Ο χρόνος εκτέλεσης εξαρτάται από τον αριθμό των δέντρων αλλά και το σχετικό κονδύλι το οποίο είναι καθορισμένο και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κάθε φορά που δίδονται λίστες εκτέλεσης των αιτημάτων.

Όσον αφορά αιτήματα για αποκοπή δέντρων από πεζοδρόμιο, πρέπει να γίνονται γραπτώς και ακολούθως αξιολογούνται από την Υπηρεσία αποστέλλοντας, για εκείνα τα είδη που περιλαμβάνονται στον Περί Δασών Νόμο, σχετικό αίτημα στο Τμήμα Δασών με στόχο την εξασφάλιση άδειας υλοτομίας.


Επικοινωνία

Τηλέφωνο επικοινωνίας
25-588694

Fax
25587289

Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8:00 – 14:00