Ηλεκτρονική Επαλήθευση Πιστοποιητικών Γάμου

Αυτή η ιστόσελίδα είναι μία οπτική απεικόνιση του λογισμικού επαλήθευσης ανοιχτού κώδικα, που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για την επικύρωση ψηφιακών πιστοποιητικών γάμου. Όλοι οι νεόνυμφοι, εκτός από το να λάβουν ένα φυσικό πιστοποιητικό γάμου, μπορούν να λάβουν  επίσης κατόπιν αιτήματος τους  ένα αντίγραφο PDF του πιστοποιητικού γάμου με ειδικά μεταδεδομένα που συνδέουν αυτό το πιστοποιητικό στο blockchain.

Σημειώστε ότι το PDF του ίδιου του πιστοποιητικού δεν έχει δημοσιευτεί στο blockchain, αλλά ένα δακτυλικό αποτύπωμα του αρχείου PDF, το οποίο αρκεί για να επιβεβαιώσει ότι το ακριβές έγγραφο δημοσιεύθηκε πράγματι από τον Δήμο Λεμεσού και φέρει την ψηφιακή χρονοσφραγίδα από το blockchain του Bitcoin.

Οδηγίες

Για να επαληθεύσετε την αυθεντικότητα ενός πιστοποιητικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παραπάνω εργαλείο επικύρωσης για να μεταφορτώσετε το PDF κάνοντας κλικ στην επιλογή "Επιλογή αρχείου πιστοποιητικού PDF ..." και στη συνέχεια επιλέγοντας το PDF πιστοποιητικό στον υπολογιστή σας.

Μόλις επιλεγεί το αρχείο PDF, θα εμφανιστεί το κουμπί "Επαλήθευση" και κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό, θα επιχειρηθεί η επαλήθευση του πιστοποιητικού.

Εάν η επαλήθευση πιστοποιητικού είναι επιτυχής, το εργαλείο θα εμφανίσει πληροφορίες σχετικά με τους νεόνυμφους, την ημερομηνία και τον εκδότη.

Εάν το αρχείο PDF δεν επικυρωθεί με επιτυχία, τότε θα εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα. Ένα πιστοποιητικό θα επικυρωθεί με επιτυχία μόνο εάν έχει τα κατάλληλα μεταδεδομένα που το συνδέουν στο blockchain του Bitcoin. Εάν όχι, για παράδειγμα, εάν το φυσικό αντίγραφο σαρώθηκε και παραχωρήθηκε στον επικυρωτή, τότε θα είναι ανεπιτυχής η επικύρωση, διότι θα έχει χάσει τα απαραίτητα μεταδεδομένα για να τα ταιριάξει με την καταχώρηση στο blockchain.

Βεβαιωθείτε ότι είναι το αρχικό PDF που εκδόθηκε στο blockchain και όχι απλά ένα σαρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού.

Λάβετε υπόψη ότι η μη έγκυρη επικύρωση αρχείου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το έγγραφο δεν είναι αυθεντικό. Μπορεί να σημαίνει ότι το συγκεκριμένο PDF δεν είναι το πρωτότυπο που δημιουργήθηκε από τον Δήμο Λεμεσού και δημοσιεύτηκε στο blockchain.

Σε αυτή την περίπτωση προτείνουμε να επικοινωνήσετε με το ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ του δήμου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πιστοποιητικό στον αριθμό 25884354 ή μέσω email στο civilweddings@limassolmunicipal.com.cy

a Project by: