Τρέχουσες Προσφορές

Προσφορά αρ.73/2019 - «Κατασκευή μέτρων προστασίας παρά το τεμάχιο 1720 στην Αγία Φύλα»

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή μέτρων προστασίας παρά το τεμάχιο 1720 στην Αγία Φύλα» Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.61/2019 - παροχή υπηρεσιών σύμβουλου διαπολιτισμικότητας για τις ανάγκες του Δήμου Λεμεσού

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών σύμβουλου διαπολιτισμικότητας  για τις ανάγκες του Δήμου Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες π...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.59/2019 - παροχή υπηρεσιών για την ενοικίαση μηχανήματων για τις ανάγκες του Τεχνικού Τμήματος

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την ενοικίαση μηχανήματων για τις ανάγκες του Τεχνικού Τμήματος. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερε...

Περισσότερα