Τρέχουσες Προσφορές

Προσφορά αρ. 6/2020 - Προμήθεια και τοποθέτησης χυτού ελαστικού δαπέδου απορρόφησης κρούσεων ειδικό για παιχνιδότοπους στο παραθαλάσσιο πολυλειτουργικό πάρκο ‘ΕΠΙΧΩΣΗ’ στη Λεμεσό

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορες για την Προμήθεια και τοποθέτησης χυτού ελαστικού δαπέδου απορρόφησης κρούσεων ειδικό για παιχνιδότοπους στο παραθαλάσσιο πολυλειτουργικό πάρκο  ‘ΕΠΙΧΩΣΗ’ στη Λεμεσό. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβά...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.22/2020 Παροχή Υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης για τις ανάγκες του Δήμου Λεμεσού

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορες για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης για τις ανάγκες του Δήμου Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερε...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.16/2020 - Εκτέλεση έργου: «Ελκυστικοί και προσβάσιμοι δημόσιοι χώροι για την προώθηση διαδρομών αναψυχής με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς στο Δήμο Λεμεσού»

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου: «Ελκυστικοί και προσβάσιμοι δημόσιοι χώροι για την προώθηση διαδρομών αναψυχής με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς στο Δήμο Λεμεσού». Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην η...

Περισσότερα