Τρέχουσες Προσφορές

Προσφορά αρ.28/2020 - Παροχή υπηρεσιών ιατρού για τις ανάγκες του Δήμου

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ιατρού για τις ανάγκες του Δήμου. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 12/2020 - Eκτέλεση έργου ‘Αποκατάσταση αποβάθρας παρά το παλιό λιμάνι Λεμεσού’

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου ‘Αποκατάσταση αποβάθρας παρά το παλιό λιμάνι Λεμεσού’. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πλ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 24/2020 Δυναμικό Συστήμα Αγοράς για την προμήθεια και παράδοση ενός (1) έως οκτώ (8) απορριμματοφόρων

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει την δημιουργία ενός Δυναμικού Συστήματος Αγοράς (ΔΣΑ) για την προμήθεια και παράδοση ενός (1) έως οκτώ (8) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων. Η συμμετοχή στη διαδικασία είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τ...

Περισσότερα