Τρέχουσες Προσφορές

Προσφορά αρ. 34/2019 αγορά υπηρεσιών 24ώρης διαχείρισης του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την αγορά υπηρεσιών 24ώρης διαχείρισης του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  σ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.37/2019 παροχή υπηρεσιών για συντήρηση οδικού φωτισμού στην παραλιακή λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου, στο κέντρο πόλης και στο Γραμμικό Πάρκο Γαρύλλη

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για συντήρηση οδικού φωτισμού στην παραλιακή λεωφόρο 28ης Οκτωβρίου,  στο κέντρο πόλης και στο Γραμμικό Πάρκο Γαρύλλη στη Λεμεσό. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.39/2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την ενοικίαση φορτηγών /τροχοφόρου εκσκαφέα (ντίκερ)/ καδενοφόρου εκσκαφέα για καθαρισμό και απομάκρυνση αχρήστων υλικών από δημόσιους και ιδιωτικούς ανοικτούς χώρους. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν απ...

Περισσότερα