Τρέχουσες Προσφορές

Προσφορά αρ.45/2019 παροχή υπηρεσιών για κατασκευή λυόμενων περιπτέρων /γραφείων/καβών κρασιού ταμείων πάγκων κλπ.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για κατασκευή λυόμενων περιπτέρων /γραφείων/καβών κρασιού ταμείων πάγκων κλπ. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για πε...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.44/2019 παροχή υπηρεσιών ενοικίασης και εγκατάστασης πλήρους ηχητικού συστήματος κατά τη διάρκεια της Γιορτής του Κρασιού.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης και εγκατάστασης πλήρους ηχητικού συστήματος κατά τη διάρκεια της Γιορτής του Κρασιού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocure...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.43/2019 προμήθεια 25.000 χαμηλών γυάλινων ποτηριών και 25.000 γυάλινων ποτηριών με πόδι για τη Γιορτή του Κρασιού

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια 25.000 χαμηλών γυάλινων ποτηριών και 25.000 γυάλινων ποτηριών με πόδι για τη Γιορτή του Κρασιού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov...

Περισσότερα