Τρέχουσες Προσφορές

Προσφορά αρ.77/2019 παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε δημοτικούς χώρους και υποστατικά.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε δημοτικούς χώρους και υποστατικά. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ....

Περισσότερα


Προσφορά αρ.76/2019 παροχή υπηρεσιών για το καθάρισμα των δημόσιων αποχωρητηρίων

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για το καθάρισμα των δημόσιων αποχωρητηρίων Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.73/2019 - «Κατασκευή μέτρων προστασίας παρά το τεμάχιο 1720 στην Αγία Φύλα»

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή μέτρων προστασίας παρά το τεμάχιο 1720 στην Αγία Φύλα» Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες...

Περισσότερα