Κενές θέσεις εργασίας

Διαγωνισμός αρ.91/2021 - παροχή υπηρεσιών κοινωνικού/ης λειτουργού του κέντρου στήριξης και επανένταξης ‘ΣΧΕΔίΑ’ (Ημερ. Λήξης 3.12.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού/ης λειτουργού του κέντρου στήριξης και επανένταξης ‘ΣΧΕΔίΑ’. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για ...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.90/2021 - παροχή υπηρεσιών σύμβουλου διεθνών σχέσεων (Ημερ. Λήξης 3.12.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών σύμβουλου διεθνών σχέσεων Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ ...

Περισσότερα


Ανακοίνωση - (20) Κενές θέσεις εργασίας

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων πρώτου διορισμού: Πέντε (5) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (για το Οικονομικό Τμήμα) κλίμακα (Α2-5-7 +2) Οκτώ (8) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου) κλίμακα (Α2-5-7+2) Τεσσάρων (4) θέσεων...

Περισσότερα


Παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτών για το Ανοικτό Σχολείο του Δήμου Λεμεσού 2021 - 2022

Ο Δήμος Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτών για το πρόγραμμα « Ανοικτό Σχολείο» με αγορά υπηρεσιών για ένα (1) χρόνο, με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για ανανέωση της σύμβασης για περαιτέρω ένα (1) χρόνο, από εκπαιδευτές για διδασκαλία  για τη σχολική χρο...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.61/2021 - Λειτουργοί κέντρου στήριξης και επανένταξης ΣΧΕΔίΑ ( 3.9.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για τις ανάγκες του κέντρου στήριξης και επανένταξης ΣΧΕΔίΑ στη Λεμεσό ως ακολούθως: -Ενότητα Α : παροχή υπηρεσιών ειδικού Κοινωνικής Επανένταξης -Ενότητα Β : παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού -Ενότητα Γ: παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου   Έγγραφα προσφορών οι ενδι...

Περισσότερα


 

Ολοκληρωμένες θέσεις