Κενές θέσεις εργασίας

Γνωστοποίηση γραπτών εξετάσεων για τις θέσεις Λειτουργού Πληροφορικής και Εσωτερικού Ελεγκτή

Ο Δήμος Λεμεσού γνωστοποιεί τα πιο κάτω : Α. Λειτουργός Πληροφορικής. Η γραπτή εξέταση  για την πλήρωση της θέσης του Λειτουργού Πληροφορικής  στον Δήμο Λεμεσού θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Απριλίου,   2021 από τις 10:00 μέχρι τις 13:00  στο Αμφιθέατρο Αρ. 1, ισόγειο κτιρίου Τάσος Παπαδόπουλος ΤΕΠΑΚ...

Περισσότερα


Ανακοίνωση - Κενή θέση Εσωτερικού Ελεγκτή

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1)  θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή. Η θέση είναι πρώτου διορισμού ενώ η κλίμακα είναι Α9-11-12. Στην  πιο πάνω κλίμακα  προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαρ...

Περισσότερα


Ανακοίνωση - Κενή θέση Λειτουργού Πληροφορικής

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1)  θέσης Λειτουργού Πληροφορικής . Η θέση είναι πρώτου διορισμού ενώ η κλίμακα είναι Α8-10-11. Στην  πιο πάνω κλίμακα  προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται...

Περισσότερα


 

Ολοκληρωμένες θέσεις