Κενές θέσεις εργασίας

Παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτών για το Ανοικτό Σχολείου του Δήμου Λεμεσού 2021 - 2022

Ο Δήμος Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτών για το πρόγραμμα « Ανοικτό Σχολείο» με αγορά υπηρεσιών για ένα (1) χρόνο, με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για ανανέωση της σύμβασης για περαιτέρω ένα (1) χρόνο, από εκπαιδευτές για διδασκαλία  για τη σχολική χρο...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.61/2021 - Λειτουργοί κέντρου στήριξης και επανένταξης ΣΧΕΔίΑ ( 3.9.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για τις ανάγκες του κέντρου στήριξης και επανένταξης ΣΧΕΔίΑ στη Λεμεσό ως ακολούθως: -Ενότητα Α : παροχή υπηρεσιών ειδικού Κοινωνικής Επανένταξης -Ενότητα Β : παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού -Ενότητα Γ: παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου   Έγγραφα προσφορών οι ενδι...

Περισσότερα


Κενή θέση Διευθυντή για το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού

ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΤΤΙΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Η Εταιρεία Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λτδ δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή για το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου,  διάρκειας τριών (3) ετών, ή μικρ...

Περισσότερα


Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για την πλήρωση μιας θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή και μιας θέσης Λειτουργού Πληροφορικής.

Ο Δήμος Λεμεσού γνωστοποιεί τα αποτελέσματα  των γραπτών εξετάσεων που διεξήχθησαν το Σάββατο 10 Απριλίου 2021 για την πλήρωση των ως άνω θέσεων. Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τη  θέση Εσωτερικού Ελεγκτή Αποτελέσματα γραπτή εξέτασης για τη θέση Λειτουργού Πληροφορικής  ...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.44/2021 - παροχή υπηρεσιών σύμβουλου διεθνών σχέσεων (Ημερ. Λήξης 14.6.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών σύμβουλου διεθνών σχέσεων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415...

Περισσότερα


 

Ολοκληρωμένες θέσεις