Κενές θέσεις εργασίας

Ανακοίνωση - (20) Κενές θέσεις εργασίας

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων πρώτου διορισμού: Πέντε (5) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (για το Οικονομικό Τμήμα) κλίμακα (Α2-5-7 +2) Οκτώ (8) θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου) κλίμακα (Α2-5-7+2) Τεσσάρων (4) θέσεων...

Περισσότερα


Παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτών για το Ανοικτό Σχολείο του Δήμου Λεμεσού 2021 - 2022

Ο Δήμος Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτών για το πρόγραμμα « Ανοικτό Σχολείο» με αγορά υπηρεσιών για ένα (1) χρόνο, με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για ανανέωση της σύμβασης για περαιτέρω ένα (1) χρόνο, από εκπαιδευτές για διδασκαλία  για τη σχολική χρο...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.61/2021 - Λειτουργοί κέντρου στήριξης και επανένταξης ΣΧΕΔίΑ ( 3.9.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για τις ανάγκες του κέντρου στήριξης και επανένταξης ΣΧΕΔίΑ στη Λεμεσό ως ακολούθως: -Ενότητα Α : παροχή υπηρεσιών ειδικού Κοινωνικής Επανένταξης -Ενότητα Β : παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού -Ενότητα Γ: παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου   Έγγραφα προσφορών οι ενδι...

Περισσότερα


Κενή θέση Διευθυντή για το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού

ΠΑΤΤΙΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΤΤΙΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Η Εταιρεία Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λτδ δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή για το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου,  διάρκειας τριών (3) ετών, ή μικρ...

Περισσότερα


Γνωστοποίηση γραπτών εξετάσεων για τις θέσεις Λειτουργού Πληροφορικής και Εσωτερικού Ελεγκτή

Ο Δήμος Λεμεσού γνωστοποιεί τα πιο κάτω : Α. Λειτουργός Πληροφορικής. Η γραπτή εξέταση  για την πλήρωση της θέσης του Λειτουργού Πληροφορικής  στον Δήμο Λεμεσού θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Απριλίου,   2021 από τις 10:00 μέχρι τις 13:00  στο Αμφιθέατρο Αρ. 1, ισόγειο κτιρίου Τάσος Παπαδόπουλος ΤΕΠΑΚ...

Περισσότερα


 

Ολοκληρωμένες θέσεις