Τοπιοτέχνηση, Προσβασιμότητα

Εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας, τοπιοτέχνηση, φύτευση και ενίσχυση του πρασίνου

book book