Τοπιοτέχνηση

Εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας, τοπιοτέχνηση, φύτευση, ενίσχυση του πρασίνου και δημιουργία θεματικών περιοχών με παραδοσιακά φυτά.

book