Τοίχοι, Γέφυρα, Φωτισμός, Ασφαλής Διέλευση

Τοίχοι

Κατασκευή τοίχων στα πρανή του ποταμού όπου κρίθηκε αναγκαίο για προστασία των κατασκευών και της κοίτης του ποταμού.

Γεφύρια

Αναβάθμιση των υφιστάμενων γεφυριών και κατασκευή νέων ξύλινων σε διάφορα σημεία του πάρκου που επιτρέπουν με άνεση σε κάθε πεζό και ποδηλάτη να διασταυρώνει τις όχθες του ποταμού και να προσεγγίζει τους διάφορους χώρους της ανάπλασης.

Εγκατάσταση φωτισμού που προσέδωσε φιλόξενο χαρακτήρα στο χώρο ώστε να χρησιμοποιείται και τις βραδινές ώρες με ασφάλεια.

Φωτισμός

Εγκατάσταση φωτισμού που προσέδωσε φιλόξενο χαρακτήρα στο χώρο ώστε να χρησιμοποιείται και τις βραδινές ώρες με ασφάλεια.

Ασφαλής διέλευση

Ασφαλής διέλευση του κοινού στα διάφορα σημεία όπου το πάρκο διέρχεται από οδικές αρτηρίες, με την κατασκευή οργανωμένων διαβάσεων.

book book book book