Τμήματα και Υπηρεσίες

Τμήμα Γραμματείας

Το τμήμα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του Δήμου. Παραλαβή και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας.

Τεχνικό Τμήμα

Σχεδιασμός οδών / οδικού δικτύου
Μελέτες οδικού δικτύου
Μελέτες αποζημιώσεων

Οικονομικό Τμήμα

Ετοιμασία μισθολογίου
Ετοιμασία και πληρωμή Φ.Π.Α.
Φόρο Θεάματος

Υγειονομείο

Εξέτασης παραπόνων
Καταγραφή σκύλων
Ψεκασμοί

Πολιτιστικό Τμήμα

Διοργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων του Δήμου Λεμεσού

Νομική Υπηρεσία

Νομικές συμβουλές
Ελέγχει νομικά
όλες τις συμβάσεις

Υπηρεσία Προσωπικού

Εργατοϋπαλληλικά θέματα
Θέματα δικαιωμάτων
Mελέτες και έρευνες

Υπηρεσία είσπραξης Φόρων και Τελών

Εξυπηρέτηση δημοτών
Άδειες και Πιστοποιητικά
Επιβολή φόρων

Γραφείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και δίκτυα στα οποία συμμετέχει ο Δήμος μας από το 2004.

Υπηρεσία Τροχονομίας

Οι Δημοτικοί Τροχονόμοι έχουν ως βασικό στόχο τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Υπηρεσία Πρασίνου

Η Υπηρεσία του Δήμου Λεμεσού ως Υπηρεσία Πρασίνου υπάγεται στο Τμήμα Δημοτικού Μηχανικού

Υπηρεσία Καθαριότητας

Περισυλλογή Σκυβάλων
Kαθαρισμός δρόμων
και πεζοδρομίων