Τεχνικό Τμήμα

Αρμοδιότητες Τεχνικού Τμήματος και Τεχνικών Υπηρεσιών

 • Διεκπεραίωση παραπόνων τεχνικής φύσεως
 • Επιτόπιες επισκέψεις για παρανομίες
 • Επιβλέψεις χρονιαίων συμβολαίων (πεζοδρόμια, ασφαλτοστρώσεις κ.λ.π.)
 • Αδειοδοτήσεις με τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας νόμο
 • Αδειοδοτήσεις με τον νόμο Περί Οδών και Οικοδομών
 • Σχεδιασμός οδών / οδικού δικτύου
 • Επιβλέψεις διαχωρισμών γης
 • Μελέτες οδικού δικτύου
 • Μελέτες ζωνοποίησης
 • Μελέτες βιωσιμότητας
 • Μελέτες παρεκκλίσεων
 • Μελέτες αποζημιώσεων
 • Αδειοδοτήσεις πρατηρίων πετρελαιοειδών
 • Διενέργεια χαρτογράφησης πόλης
 • Αδειοδοτήσεις διατηρητέων οικοδομών
 • Πολεοδομικές μελέτες για ρυθμιστικά σχέδια μελέτης προσομοίωσης Ακτών
 • Κυκλοφοριακές μελέτες
 • Μελέτες τοπιοτέχνησης
 • Συντήρηση οδών και πάρκων
 • Συντήρηση δεντροστοιχειών (κλάδεμα, ψέκασμα κ.λ.π.)
 • Συντήρηση σήμανσης πόλης (κάθετης και οριζόντιας)
 • Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού πόλης
 • Διεκπεραίωση προσφορών για όλα τα ανωτέρω
 • Παρακολούθηση έργων Αρχών Κοινής Ωφελείας κ.λ.π.

Επικοινωνία


Τηλέφωνo επικοινωνίας - Τεχνικός της Ημέρας
25 88 45 72


Fax
25 36 52 10

Email
techdep2@limassolmunicipal.com.cy

Ωράριο λειτουργίας Γραμματείας Τεχνικού (παραλαβή αιτήσεων και έκδοση αδειών)

Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 9:00π.μ - 1:00μ.μ 

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 9:00π.μ - 1:00μ.μ


Πληρωμές για θέματα που αφορούν το Τμήμα

Όλες οι πληρωμές γίνονται στο Ταμείο του Δήμου
Γωνία Αρχ. Κυπριανού και Γιάγκου Ποταμίτη

Ώρες Λειτουργίας Ταμείου
Δευτέρα - Πέμπτη
8:00 – 13:30
Παρασκευή
8:00-13:00


Έντυπα και Οδηγίες

Έντυπα Αιτήσεων για άδεια σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, Κεφ.96

Αιτήσεις

Αίτηση για παράταση ισχύος Πολεοδομική Άδεια
Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια - Αλλαγή χρήσης ακίνητης ιδιοκτησίας
Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια - Διαίρεση γης σε οικόπεδα ή κατ. δρόμου
Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια
Αίτηση για προκαταρκτικές απόψεις - επηρεασμός από Οδικό Δίκτυο
Αίτηση για προκαταρκτικές Απόψεις
Αίτηση για συναίνεση Υπ. Εσωτερικών για εργασίες σε διατηρητέα Οικοδομή