Προσφορές και Διαγωνισμοί

Προσφορά αρ.91/2020 - παροχή υπηρεσιών φύλαξης/εποπτείας/χειρισμού μεσών εξοπλισμού του ελεγχόμενου χώρου στάθμευσης της οδού Αντρέα Θεμιστοκλέους (Ημερ. Λήξης 11.12.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης/εποπτείας/χειρισμού μεσών εξοπλισμού του ελεγχόμενου χώρου στάθμευσης της οδού Αντρέα Θεμιστοκλέους. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση h...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.83/2020 - παροχή υπηρεσιών σύμβουλων μηχανικών (Μελέτη/Επίβλεψη) για την ανακαίνιση /συντήρηση/αποκατάσταση του Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου ΓΣΟ στη Λεμεσό (Ημερ. Λήξης 18.12.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών σύμβουλων μηχανικών (Μελέτη/Επίβλεψη) για την ανακαίνιση /συντήρηση/αποκατάσταση του Φυτίδειου Αθλητικού Κέντρου ΓΣΟ στη Λεμεσό. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρο...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.89/2020 - προμήθεια καδών απορριμμάτων 1100 λίτρων και καδών απορριμμάτων 120 λίτρων (Ημερ. Λήξης 27.11.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια καδών απορριμμάτων 1100 λίτρων και καδών απορριμμάτων 120 λίτρων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες ...

Περισσότερα