Προσφορές και Διαγωνισμοί

Προσφορά αρ. 3/2021 - προμήθεια και τοποθέτηση χυτού ελαστικού δαπέδου απορρόφησης κρούσεων στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο στη Λεμεσό (Ημερ. Λήξης 1.2.2021)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση χυτού ελαστικού δαπέδου απορρόφησης κρούσεων στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο στη Λεμεσό. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.101/2020 - παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό οικοπέδων με τη χρήση θρυμματιστικού μηχανήματος καταστροφής χόρτων (Ημερ. Λήξης 11.1.2021)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό οικοπέδων με τη χρήση θρυμματιστικού μηχανήματος καταστροφής χόρτων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocuremen...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.82/2020 - Προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη αίθουσα για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 29.1.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου ‘Προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη αίθουσα για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού’. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www....

Περισσότερα