Προσφορές και Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός αρ.30/2021 - παροχή υπηρεσιών τηλεοπτικού χρόνου από δύο (2) τηλεοπτικούς οργανισμούς (σταθμούς) Παγκύπριας εμβέλειας για τις ανάγκες του Δήμου Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 26.4.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών τηλεοπτικού χρόνου από δύο (2) τηλεοπτικούς οργανισμούς (σταθμούς) Παγκύπριας εμβέλειας για τις ανάγκες του Δήμου Λεμεσού Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική δι...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.29/2021 - προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων και κάδων απορριμμάτων 120 λίτρων (Ημερ. Λήξης 5.5.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων και κάδων απορριμμάτων 120 λίτρων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.27/2021 - Αγορά υπηρεσιών 24ωρης διαχείρισης και λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 27.4.21)

Αγορά υπηρεσιών 24ωρης διαχείρισης και λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου Λεμεσού Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. ...

Περισσότερα