Προσφορές και Διαγωνισμοί

Προσφορά αρ. 24/2020 Δυναμικό Συστήμα Αγοράς για την προμήθεια και παράδοση ενός (1) έως οκτώ (8) απορριμματοφόρων

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει την δημιουργία ενός Δυναμικού Συστήματος Αγοράς (ΔΣΑ) για την προμήθεια και παράδοση ενός (1) έως οκτώ (8) μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων. Η συμμετοχή στη διαδικασία είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τ...

Περισσότερα