Προσφορές και Διαγωνισμοί

Προσφορά αρ.41/2019 παροχή υπηρεσιών για καθάρισμα δρόμων και πεζοδρομίων και την απομάκρυνση αχρήστων υλικών

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για καθάρισμα δρόμων και πεζοδρομίων και την απομάκρυνση αχρήστων υλικών Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.50/2019 παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού για θέματα κοινωνικής στήριξης που αφορούν τις ανάγκες του κέντρου παροχής υπηρεσιών για στήριξη ευάλωτων ενηλίκων «ΣΧΕΔίΑ».

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού για θέματα κοινωνικής στήριξης που αφορούν τις ανάγκες του κέντρου παροχής υπηρεσιών για στήριξη ευάλωτων ενηλίκων «ΣΧΕΔίΑ».     Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύνα...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.49/2019 παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου για θέματα κοινωνικής επανένταξης που αφορούν τις ανάγκες του κέντρου παροχής υπηρεσιών για στήριξη ευάλωτων ενηλίκων «ΣΧΕΔίΑ».

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου για θέματα κοινωνικής επανένταξης που αφορούν τις ανάγκες του κέντρου παροχής υπηρεσιών για στήριξη ευάλωτων ενηλίκων «ΣΧΕΔίΑ».     Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονι...

Περισσότερα