Προσφορές και Διαγωνισμοί

Προσφορά αρ.2/2020 - παροχή υπηρεσιών για ενοικίαση μικρομεγαφωνικών εγκαταστάσεων και γεννητριών για την παιδική και μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση του 2020.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για ενοικίαση μικρομεγαφωνικών εγκαταστάσεων και γεννητριών για την παιδική και μεγάλη καρναβαλίστικη παρέλαση του 2020. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.1/2020 - παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση /τοποθέτηση και/η ανάρτηση /αναβάθμιση /κατέβασμα του υφιστάμενου καρναβαλίστικου διάκοσμου για το 2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση /τοποθέτηση και/η ανάρτηση /αναβάθμιση /κατέβασμα του υφιστάμενου καρναβαλίστικου διάκοσμου για το 2020. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονι...

Περισσότερα


Προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμος Λεμεσού προκηρύσσει αρχιτεκτονικό διαγωνισμό μικρής διάρκειας για το έργο «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων και Παρόδων» στη Λεμεσό.   Έγγραφα του διαγωνισμού  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov....

Περισσότερα