Προσφορές και Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός αρ.76/2021 - παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή αποβλήτων του Δήμου Λεμεσού ( Ημερ. Λήξης 29.10.2021)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή αποβλήτων του Δήμου Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  ...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.72/2021 - παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση κλιματιστικών μονάδων, κεντρικής θέρμανσης και αντλιών στα δημοτικά υποστατικά του Δήμου Λεμεσού (Ημερ. λήξης 29.10.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση κλιματιστικών μονάδων, κεντρικής θέρμανσης και αντλιών στα δημοτικά υποστατικά του Δήμου Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθ...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.71/2021 - προμήθεια δυο μονοκάμπινων οχημάτων (Ημερ. Λήξης 8.10.2021)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια δυο μονοκάμπινων οχημάτων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415/45...

Περισσότερα