Προσφορές και Διαγωνισμοί

Προσφορά αρ. 87/2018 προμήθεια ,τοποθέτηση εγκατάσταση κινητού ζυγιστικού μηχανήματος (συστήματος) και καταγραφή (ζύγιση) των οικιακών απορριμμάτων.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια, τοποθέτηση εγκατάσταση κινητού ζυγιστικού μηχανήματος (συστήματος) και καταγραφή (ζύγιση)  των οικιακών απορριμμάτων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνσ...

Περισσότερα