Προσφορές και Διαγωνισμοί

Προσφορά αρ.7/2021 - παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία έκδοσης έξι(6) τευχών του ενημερωτικού εντύπου ‘’Εν Οίκω’’ (Ημερ. Λήξης 10.2.2021)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την προετοιμασία έκδοσης έξι(6) τευχών του ενημερωτικού εντύπου ‘’Εν Οίκω’’ Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.c...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.6/2021 - Υπηρεσίες κτηνιάτρου για τις ανάγκες του ζωολογικού κήπου Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 9.2.2021)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών κτηνιάτρου για τις ανάγκες του ζωολογικού κήπου Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες π...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.5/2021 - προμήθεια φρούτων και λαχανικών για την τροφοδοσία των ζώων του ζωολογικού κήπου Λεμεσού. (Ημερ. Λήξης 15.2.2021)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια φρούτων και λαχανικών για την τροφοδοσία των ζώων του ζωολογικού κήπου Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Γι...

Περισσότερα