Προσφορές και Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός αρ.39/2021 - προμήθεια και τοποθέτηση πρεσαριστών πινακίδων από αλουμίνιο με την ονομασία των οδών σε διάφορες περιοχές της Λεμεσού. (Ημερ. Λήξης 23.7.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για προμήθεια και τοποθέτηση πρεσαριστών πινακίδων από αλουμίνιο με την ονομασία των οδών σε διάφορες περιοχές της Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.48/2021 - παροχή υπηρεσιών για εκτύπωση έξι (6) τευχών του ενημερωτικού εντύπου του Δήμου Λεμεσού «Εν Οίκω»

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για εκτύπωση έξι (6) τευχών του ενημερωτικού εντύπου του Δήμου Λεμεσού «Εν Οίκω». Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.34/2021 - ‘Ασφαλτόστρωση/τοπικές επιδιορθώσεις και οριζόντια σήμανση οδών στο Δήμο Λεμεσού’ (Ημερ. Λήξης 2.7.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου ‘Ασφαλτόστρωση/τοπικές επιδιορθώσεις και οριζόντια σήμανση οδών στο Δήμο Λεμεσού’. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement...

Περισσότερα