Προσφορές και Διαγωνισμοί

Προσφορά αρ. 60/2018 - Eκτέλεση έργου «Επέκταση Γραμμικού Πάρκου Γαρύλλη –οργανική σύνδεση με τη θάλασσα κατά μήκος των οδών Παλλάδος, Δημοκρατίας, Αλεξάνδρειας»

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση Γραμμικού Πάρκου Γαρύλλη –οργανική σύνδεση με τη θάλασσα κατά μήκος των οδών Παλλάδος, Δημοκρατίας, Αλεξάνδρειας». Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 75/2018 - Eκτέλεση έργου «Διαχωρισμός οικοπέδων στη Λεμεσό».

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Διαχωρισμός οικοπέδων στη Λεμεσό». Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 8844...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.15/2018 - εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση όψεων Φάση Β».

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση όψεων Φάση Β». Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προ...

Περισσότερα