Προσφορές και Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός αρ.71/2021 - προμήθεια δυο μονοκάμπινων οχημάτων (Ημερ. Λήξης 8.10.2021)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια δυο μονοκάμπινων οχημάτων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415/45...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.68/2021 - προμήθεια εγκατάσταση φυτοχώματος προμήθεια φύτευση υποστύλωση και εφαρμογή καλλιεργητικών φροντίδων δέντρων σε λεκάνες επι του πεζοδρομίου στις λεωφόρους Μακαρίου, Σπύρου Κυπριανού και οδού Πάφου στη Λεμεσό

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια εγκατάσταση φυτοχώματος προμήθεια φύτευση υποστύλωση και εφαρμογή καλλιεργητικών φροντίδων δέντρων σε λεκάνες επι του πεζοδρομίου στις λεωφόρους Μακαρίου, Σπύρου Κυπριανού και οδού Πάφου στη Λεμεσό. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρα...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.59/2021 - παροχή υπηρεσιών για διοργάνωση του Ευρομεσογειακού Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών (Ημερ. Λήξης 3.9.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για διοργάνωση του Ευρομεσογειακού Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότ...

Περισσότερα