Προσφορές και Διαγωνισμοί

Προσφορά αρ. 83/2019 - παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης για τις ανάγκες του Δήμου Λεμεσού

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης για τις ανάγκες του Δήμου Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 82/2019 - παροχή υπηρεσιών ενός λειτουργού για την πολεοδομική επιβολή και έλεγχο παρανομιών στο τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ενός λειτουργού για την πολεοδομική επιβολή και έλεγχο παρανομιών στο τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.epro...

Περισσότερα


Προκήρυξη διαγωνισμού Χριστουγεννιάτικης Βιτρίνας

Ο Δήμος Λεμεσού προκηρύσσει διαγωνισμό για την καλύτερη διακόσμηση Χριστουγεννιάτικης Βιτρίνας σε καταστήματα που βρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων Λεμεσού. Οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες παρακαλούνται όπως δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό μέχρι την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 στην η...

Περισσότερα