Προσφορές και Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός αρ.21/2021 - κατασκευή χώρου στάθμευσης και υπαίθριας αγοράς επί της οδού Γεώργιου Θυρώτου στη Λεμεσό (Ημερ. Λήξης 21.5.2021)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου κατασκευή χώρου στάθμευσης και υπαίθριας αγοράς επί της οδού Γεώργιου Θυρώτου στη Λεμεσό. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocu...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.32/2021 - παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής διαφήμισης και προβολής από δύο (2) Κυπριακά διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης για τις ανάγκες του Δήμου Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 5.5.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών διαδικτυακής διαφήμισης και προβολής από δύο (2) Κυπριακά διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης για τις ανάγκες του Δήμου Λεμεσού Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.31/2021 - παροχή υπηρεσιών για την διεκπεραίωση αιτήσεων στο Τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού. (Ημερ. Λήξης 28.4.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την διεκπεραίωση αιτήσεων στο Τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσ...

Περισσότερα