Προσφορές και Διαγωνισμοί

Προσφορά αρ.4/2021 - παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση /τοποθέτηση/και/ή ανάρτηση /αναβάθμιση /κατέβασμα του υφιστάμενου καρναβαλίστικου διάκοσμου για το έτος 2021. (Ημερ. Λήξης 5.2.2021)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση /τοποθέτηση/και/ή ανάρτηση /αναβάθμιση /κατέβασμα του υφιστάμενου καρναβαλίστικου διάκοσμου για το έτος 2021. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.1/2021 - Δημιουργία περιβαλλοντικών δρόμων στις συνοικίες Αγίου Σπυρίδωνα –Ζακάκι στη Λεμεσό (Ημερ. Λήξης 5.3.2021)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου ‘Δημιουργία περιβαλλοντικών δρόμων στις συνοικίες Αγίου Σπυρίδωνα –Ζακάκι στη Λεμεσό’. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocure...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 67/2020 - Δημιουργία περιβαλλοντικών δρόμων στις συνοικίες Αγίου Σπυρίδωνα –Ομόνοιας στη Λεμεσό. (Ημερ. Λήξης 16.2.2021)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου ‘Δημιουργία περιβαλλοντικών δρόμων στις συνοικίες Αγίου Σπυρίδωνα –Ομόνοιας στη Λεμεσό.   Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocu...

Περισσότερα