Προσφορές και Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός αρ.94/2021 - παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης για το Μπαράκι Εναέριος (καφετέρια-μπαρ) στην Ακτή Ολυμπίων στη Λεμεσό (Ημερ. Λήξης 7.1.22)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης για το Μπαράκι Εναέριος (καφετέρια-μπαρ) στην Ακτή Ολυμπίων στη Λεμεσό Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.e...

Περισσότερα


Προκήρυξη διαγωνισμού Χριστουγεννιάτικης Βιτρίνας

Ο Δήμος Λεμεσού προκηρύσσει διαγωνισμό για την καλύτερη διακόσμηση Χριστουγεννιάτικης Βιτρίνας σε καταστήματα που βρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων Λεμεσού. Οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες παρακαλούνται όπως δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό μέχρι την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 στην ...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.91/2021 - παροχή υπηρεσιών κοινωνικού/ης λειτουργού του κέντρου στήριξης και επανένταξης ‘ΣΧΕΔίΑ’ (Ημερ. Λήξης 3.12.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού/ης λειτουργού του κέντρου στήριξης και επανένταξης ‘ΣΧΕΔίΑ’. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για ...

Περισσότερα