Πράσινος περίπατος στα θρησκευτικά, ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία της περιοχής

Το Έργο αφορά τη δημιουργία διαδρομής/περιπάτου στο δυτικό τμήμα του κέντρου πόλης και συγκεκριμένα στην περιοχή του οριοθετείται από την εκκλησία της Αγίας Νάπας στα ανατολικά και τον κυκλικό κόμβο παρά το πάρκο Αναγέννησης στα βοριοδυτικά.

Το έργο περιλαμβάνει:

 • Σηματοδότηση στο δάπεδο με στοιχεία “follow me” στο δάπεδο
 • Σηματοδότηση διαδρομής με πινακίδες ενημέρωσης για τη διαδρομή (U R here) και επιμέρους πινακίδες πληροφόρησης στα σημεία ενδιαφέροντος
 • Ηλεκτρονική πληροφόρηση με δωρεάν wifi σε επιλεγμένες περιοχές της διαδρομής, κατασκευή ηλεκτρονικής εφαρμογής περιήγησης και δυνατότητα ηλεκτρονικής λήψης πληροφοριών με 3 τεχνολογίες (NFC, QR, bluetooth)

Επίσης περιλαμβάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις σε τμήμα της διαδρομής, οι οποίες υλοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη:

 • Αρχές βιώσιμης αστικής κινητικότητας
 • Ένταξη περιβαλλοντικών παραμέτρων στον σχεδιασμό
 • Σεβασμός στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής
 • Ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

 • Οργανική σύνδεση δυτικών συνοικιών με το κέντρο πόλης και ανάδειξη μνημείων περιοχής
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
 • Αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος
 • Ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχής
 • Αύξηση ελκυστικότητας της περιοχής

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών είναι περίπου 1 χρόνο με προϋπολογισμό περίπου € 2,0 εκατομμύρια.