Πληρωμές λογαριασμών

Διεύθυνση
Γωνία Αρχ. Κυπριανού και Γιάγκου Ποταμίτη

Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα - Πέμπτη 8:00 – 13:30
Παρασκευή 8:00-13:00

Οι πληρωμές γίνονται στο Ταμείο του Δήμου Λεμεσού
ή μπορείτε να πληρώσετε ηλεκτρονικά
Κατά την πληρωμή σας παρακαλώ να αναγράφεται στο ειδικό πλαίσιο τον αριθμό εξωδίκου και στη συνέχεια συνεχόμενα τον αριθμό εγγραφής του αυτοκινήτου σας. (99999999HHH000)

Τέλη Σκυβάλων
Επαγγελματική Άδεια
Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
Δικαίωμα χρήσης επαγγελματικών υποστατικών

Διεύθυνση
Γωνία Αρχ. Κυπριανού και Γιάγκου Ποταμίτη

Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα - Πέμπτη 8:00 – 13:30
Παρασκευή 8:00-13:00

Οι πληρωμές γίνονται στο Ταμείο του Δήμου Λεμεσού
ή μπορείτε να πληρώσετε ηλεκτρονικά

Μπορείτε να πληρώσετε άδειες για:
Άδειες Λειτουργίας
Άδειες Ποτού
Άδειες Καπνού


Διεύθυνση
Γωνία Αρχ. Κυπριανού και Γιάγκου Ποταμίτη

Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα - Πέμπτη 8:00 – 13:30
Παρασκευή 8:00-13:00

Πληρωμές γίνονται στο Ταμείο του Δήμου Λεμεσού

map-ypostatika

Άδεια οικοδομής, Πολεοδομικές αιτήσεις κ.α.

Διεύθυνση
Γωνία Αρχ. Κυπριανού και Γιάγκου Ποταμίτη

Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα - Πέμπτη 8:00 – 13:30
Παρασκευή 8:00-13:00

Οι πληρωμές γίνονται στο Ταμείο του Δήμου Λεμεσού

Διεύθυνση
Γωνία Αρχ. Κυπριανού και Γιάγκου Ποταμίτη

Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα - Πέμπτη 8:00 – 13:30
Παρασκευή 8:00-13:00

Πληρωμές γίνονται στο Ταμείο του Δήμου Λεμεσού

Πληρωμές γίνονται στο Γραφείο Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διεύθυνση
Γωνία Γιάγκου Ποταμίτη και Σαριπόλου

Ώρες Λειτουργίας
Καθημερινά 8:00 – 14:00

Πληρωμές γίνονται στο Γραφείο Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου

Διεύθυνση
Γωνία Γιάγκου Ποταμίτη και Σαριπόλου

Ώρες Λειτουργίας
Kαθημερινά 8:00 – 14:00