Πλατείες, Παιχνιδότοποι

Κατά διαστήματα και σε διάφορους χώρους, διαμόρφωση μικρών πλατειών και παιχνιδότοπων, σημεία τα οποία αποτελούν χώρους για συνάθροιση και κοινωνικές δραστηριότητες. Οι χώροι χρησιμεύουν επίσης για ξεκούραση των περιπατητών και γενικά των επισκεπτών του πάρκου.

book