Πλατείες, Φωτισμός, Γλυπτά

Διαμόρφωση μικρών πλατειών, σημεία τα οποία αποτελούν χώρους για ξεκούραση των επισκεπτών και για κοινωνικές δραστηριότητες

book book book