Πλατεία Πανεπιστημίου

Αναδεικνύει σημαντικά διατηρητέα κτίρια που έχουν αποκατασταθεί και χρησιμοποιούνται από

  • το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,
  • την Πρυτανεία και
  • τη βιβλιοθήκη,

όπως και ορισμένα άλλα κτίρια που ανήκουν σε ιδιώτες.

book