Πλατεία Κάστρου

Διαμόρφωση του αστικού ελεύθερου χώρου πλατείας

Xώρος ανάπτυξης της κοινωνικής ζωής της πόλης, ως χώρου συγκεντρώσεων/εκδηλώσεων, υπαίθριων δραστηριοτήτων, ψυχαγωγίας και ξεκούρασης

Οι πρώτες αναφορές για την περιοχή του Κάστρου είναι κατά τη βυζαντινή περίοδο και σχετίζονται με λιμενικές δραστηριότητες στην περιοχή από Λατίνους εμπόρους. Μεταγενέστερα φαίνεται ότι μετακινήθηκε και η πόλη στην περιοχή του Κάστρου όπου αναφέρεται εμπορική κίνηση και συγκροτημένος οικισμός.

Υπάρχουν μαρτυρίες ότι η πόλη αναπτύχθηκε αργότερα από τους Φράγκους ειδικά μετά το 1291 όταν απώλεσαν την Συροπαλαιστίνη και η πόλη έγινε σημαντικός σταθμός εμπορίου και ανεφοδιασμού. Τάγματα ιπποτών με τις οικογένειες εγκαταστάθηκαν ή μετέφεραν τα αρχηγεία τους στην πόλη.

book