Πλατεία Β' Δημοτικής Αγοράς

Κατά την ύστερη Οθωμανική περίοδο δημιουργείται η υπαίθρια πλατεία της Κουναπιάς (όπου σήμερα βρίσκεται το κτίριο της Β' Δημοτικής Αγοράς) και εμφανίζονται στην περιοχή καταστήματα, φούρνοι, καφενεία και ταβέρνες.

Ο Άγγλος Διοικητής στέγασε την υπαίθρια αγορά το 1878 και δημιουργήθηκαν στην περιοχή χανιά και στέγαστρα για τα ζώα.