Πεζόδρομοι

Έχουν γίνει παρεμβάσεις στους ακόλουθους τομείς
  • Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της περιοχής και δημιουργία της κατάλληλης υποδομής για εναλλακτικούς τρόπους διακίνησης, με έμφαση στον πεζό, το ποδήλατο και το λεωφορείο δίνοντας έτσι προτεραιότητα σε μέσα διακίνησης φιλικά προς το περιβάλλον.
  • Δημιουργία πεζοδρόμων.
  • Ανάπλαση της περιοχής, με συνοχή και σωστή σήμανση, καθώς και δημιουργία χώρων ειδικού ενδιαφέροντος.