Πεπραγμένα

Απολογισμός 2017 – Προγραμματισμός 2018

Η Λεμεσός μπαίνει σε μια νέα εποχή με πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης και προκλήσεις.
Η αναπτυξιακή μας φιλοσοφία: δυναμική και ισορροπημένη ανάπτυξη που να δημιουργεί κοινωνική αξία και όφελος για όλους τους πολίτες.

Εκσυγχρονισμός δημοτικής μηχανής

Στη βάση μελετών, θα υλοποιήσουμε έξι δράσεις που θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας του δήμου:

 • Αναδιοργάνωση των τμημάτων και σωστή στελέχωση.
 • Καθορισμός διαδικασιών και εισαγωγή εσωτερικού ελέγχου.
 • Οριζόντια μηχανογράφηση.
 • Αξιοποίηση υπηρεσιών Calling Center για την καλύτερη επικοινωνία με το δημότη.
 • Υιοθέτηση συστήματος διαχείρισης του μηχανοκίνητου στόλου.
 • Δημιουργία ομάδας επικοινωνιακής πολιτικής και δημόσιων σχέσεων.

Η Λεμεσός των έργων

 • Πολεοδομικά έργα: β’ και γ’ φάση της οδού Αγίας Φυλάξεως, η οδός Ευαγόρα Λανίτη.
 • Έργα στις συνοικίες με δημοτική χρηματοδότηση. Ήδη προσφοροδοτήθηκαν 3 έργα που αφορούν τη δημιουργία περιβαλλοντικών γειτονιών στις συνοικίες Αγίου Σπυρίδωνα, Ομόνοιας και Αγίου Νικόλα. Στόχος μας είναι τα επόμενα 4 χρόνια να γίνουν παρόμοια έργα, σε κάθε συνοικία της πόλης μας.
 • Άρχισε η υλοποίηση των 11 έργων συνολικού προϋπολογισμού 22 εκατομμυρίων ευρώ που θα συγχρηματοδοτηθούν από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Έχουν ήδη προσφοροδοτηθεί:
  • η ανάπλαση της Μισιαούλη – Καβάζογλου
  • ο «Πράσινος Περίπατος»
  • η ανάπλαση Όψεων
  • η α’ φάση και η ανάπλαση της πλατείας στην οδό Νίκου Ρούσου.
 • Ανάπτυξη της περιοχής μεταξύ Μαρίνας και νέου Λιμανιού, μιας περιοχής με μια τεράστια δυναμική ικανή να καθορίσει και τον τελικό χαρακτήρα της Περιοχής του Κέντρου. Διαμορφώθηκαν νέες, ομόφωνες εισηγήσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο για το Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Πόλης.
 • Τουριστικό θέρετρο καζίνο στην περιοχή Ζακακιού με συνεδριακό δυναμικότητας 1500 θέσεων και ξενοδοχείο 500 κλινών.
 • Έτοιμο το ρυθμιστικό σχέδιο της ακτής Ladies Mile.
 • Άρχισαν από το ΣΑΛΑ αντιπλημμυρικά έργα συνολικής αξίας €28.5 εκ. στις βόρειες περιοχές της Λεμεσού.
 • Αξιοποίηση του δημοτικού τεμαχίου του Εναερίου μέσα από διαδικασία BOT. Διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας και όρων προσφοράς για στρατηγικό επενδυτή. Επιζητούμε μια υποδειγματική ανάπτυξη σε ένα τόσο ελκυστικό δημόσιο χώρο που θα αποφέρει έσοδα, αναβαθμισμένες υποδομές για τους δημότες, μεγάλη πλατεία και δημόσιο χώρο στάθμευσης.
 • Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων, μιας μοναδικής πλατείας σε αστικό πυρήνα σε όλη την Κύπρο. Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διαδικασία αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
 • Επανάκτηση της διαχείρισης του Φοιτιδίου Αθλητικού Κέντρου - ΓΣΟ από το Δήμο Λεμεσού. Η δημιουργία ενός ζωντανού χώρου για κοινωνική άθληση, συμβίωση με τον φοιτητικό κόσμο αλλά και ανάδειξη της αθλητικής ιστορίας της Λεμεσού, μέσω ενός αθλητικού Μουσείου της πόλης.

Καθημερινότητα

 • Κυκλοφοριακό, οι δημόσιες συγκοινωνίες, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, το επίπεδο της καθαριότητας, τα πάρκα και το πράσινο, ο θόρυβος, η ρύπανση, κά.
 • Σύντομα τα πρώτα αποτελέσματα της ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής μελέτης. Με στόχο να αμβλύνουμε το τεράστιο κυκλοφορικό πρόβλημα στο παραλιακό μέτωπο και στο κέντρο της πόλης, θα εξασφαλίσουμε ένα αριθμό τεμαχίων κατάλληλων για δημιουργία μεγάλων χώρων στάθμευσης τόσο εντός όσο και περιμετρικά του κέντρου: λχ το Τ/Κ τεμάχιο δίπλα από τις Αποθήκες Τραγκασόλ, το τεμάχιο Επαμεινώντα, το τεμάχιο επί της οδού Φερζίτ Πασιά, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Αντωνίου, το τεμάχιο απέναντι από το Πάνος Σολωμονίδης.
 • Αναζωογόνηση του εμπορικού κέντρου της, ώστε να σταματήσει η πορεία φθοράς των τελευταίων χρόνων. Λύσεις δραστικές και ολοκληρωμένες.

Πολιτισμός – κοινωνική πολιτική

 • Έναρξη λειτουργίας του νέου Δημοτικού Κέντρου Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη.
 • Αποπεράτωση της Δημοτικής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης.
 • Αρχίζουν οι εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης του πρώην κτιρίου της ΓΕΒΟ.
 • Αναβάθμιση των μεγάλων λαϊκών γιορτών, του Καρναβαλιού και της Γιορτής του Κρασιού, αλλά και των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού.
 • Θα στηρίξουμε τους καλλιτέχνες και δημιουργούς της πόλης μας με τη δημιουργία Ταμείου Πολιτισμού.
 • Περαιτέρω ενδυνάμωση των κοινωνικών πολιτικών του δήμου μας με τις νέες υποδομές των κοινωνικών πολυλειτουργικών κέντρων στις εργατικές κατοικίες στη Μισιαούλη - Καβάζογλου και στην οδό Φιλελλήνων.

Εξωστρέφεια και δράση

 • Η Λεμεσός είναι εξωστρεφής πόλη. Ανταλλαγές και συνεργασία με την Αγία Πετρούπολη, τη Μασσαλία, τη Χάϊφα και τη Θεσσαλονίκη.
 • Συνεργασία με τους άλλους 5 δήμους της μείζονος Λεμεσού, σε 5 τομείς:
  • Συμπλεγματοποίηση των υπηρεσιών σκυβάλων
  • Αντικατάσταση των λαμπτήρων Ο/Φ με λαμπτήρες LED
  • Ενιαία σύμβαση συντήρησης και επιδιόρθωσης των φώτων τροχαίας
  • Ενιαία σύμβαση για τις στάσεις των λεωφορείων
  • Αναβάθμιση της λειτουργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού Οδυσσέας για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων.

Το μέλλον

Η πρόοδος και η ανάπτυξη της Λεμεσού είναι μια συλλογική προσπάθεια. Ο Δήμος Λεμεσού διαδραματίζει ένα κεντρικό ρόλο, αλλά απαιτεί συνέργειες με τους οργανωμένους φορείς και ενεργητική διαβούλευση με τους πολίτες. Με σκληρή δουλειά, όραμα, πολιτική βούληση συλλογικότητα και πνεύμα συναίνεσης, η Λεμεσός δημιουργεί τη στέρεα βάση και έχει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσει με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, επιμερίζοντας δίκαια σε όλους το όφελος στους πολίτες, σε όλες τις συνοικίες της. Μπορούμε να είμαστε η ατμομηχανή και το παράδειγμα για την υπόλοιπη Κύπρο, τώρα που ανακτούμε τις οικονομικές μας δυνάμεις. Μπορούμε να καθορίσουμε τα βήματά μας με γνώμονα την παραγωγικότητα και την κοινωνική ευαισθησία.