Ολοκληρωμένες θέσεις εργασίας

Ανακοίνωση - Κενές Θέσεις Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο (2) μόνιμες θέσεις Λειτουργών Τεχνικής Υπηρεσίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την σημείωση (1) του σχεδίου υπηρεσίας έχει αποφασίσει ότι: (Α)  Για την  (1) μόνιμη  θέση Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας  (κλίμακα Α9-11-12)   απαιτείται Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.45/2020 - αγορά υπηρεσιών για παροχή λογιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Οικονομικού Τμήματος (Ημερ. Λήξης 10.7.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την αγορά υπηρεσιών για παροχή λογιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Οικονομικού Τμήματος. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Γ...

Περισσότερα


Προκήρυξη κενής θέσης (1) Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1)  θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (Λειτουργό Προσφορών). Η θέση είναι πρώτου διορισμού ενώ η κλίμακα είναι Α8-10-11. Στην  πιο πάνω κλίμακα  προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομ...

Περισσότερα


Κενή θέση Λειτουργού στο Ίδρυμα Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο – Ιστορικό Αρχείο – Κέντρο Μελετών Λεμεσού

To Ίδρυμα Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο – Ιστορικό Αρχείο – Κέντρο Μελετών Λεμεσού ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια (1) θέση Λειτουργού Μουσείου – Αρχείου – Κέντρου Μελετών. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν να παρακαθίσουν σε γραπτές η/και προφορικές  εξετάσε...

Περισσότερα


Προκήρυξη κενής θέσης Λογιστή (1) στο Δήμο Λεμεσού

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια (1) μόνιμη θέση Λογιστή (κλίμακα Α9 -11 – 12). Η θέση  είναι πρώτου διορισμού. Στη  πιο πάνω κλίμακα  προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από τ...

Περισσότερα


 

Τρέχουσες Κενές θέσεις