Ολοκληρωμένες θέσεις εργασίας

Προσφορά αρ.45/2020 - αγορά υπηρεσιών για παροχή λογιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Οικονομικού Τμήματος (Ημερ. Λήξης 10.7.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την αγορά υπηρεσιών για παροχή λογιστικής υποστήριξης για τις ανάγκες του Οικονομικού Τμήματος. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Γ...

Περισσότερα


Προκήρυξη κενής θέσης (1) Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1)  θέσης Λειτουργού Δημοτικής Υπηρεσίας (Λειτουργό Προσφορών). Η θέση είναι πρώτου διορισμού ενώ η κλίμακα είναι Α8-10-11. Στην  πιο πάνω κλίμακα  προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομ...

Περισσότερα


Κενή θέση Λειτουργού στο Ίδρυμα Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο – Ιστορικό Αρχείο – Κέντρο Μελετών Λεμεσού

To Ίδρυμα Παττίχειο Δημοτικό Μουσείο – Ιστορικό Αρχείο – Κέντρο Μελετών Λεμεσού ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια (1) θέση Λειτουργού Μουσείου – Αρχείου – Κέντρου Μελετών. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν να παρακαθίσουν σε γραπτές η/και προφορικές  εξετάσε...

Περισσότερα


Προκήρυξη κενής θέσης Λογιστή (1) στο Δήμο Λεμεσού

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια (1) μόνιμη θέση Λογιστή (κλίμακα Α9 -11 – 12). Η θέση  είναι πρώτου διορισμού. Στη  πιο πάνω κλίμακα  προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από τ...

Περισσότερα


Ανακοίνωση - Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Δημοτικού Γραμματέα

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για μια (1) μόνιμη θέση Δημοτικού Γραμματέα που είχε προκηρυχθεί πρόσφατα (δείτε τη σχετική προκήρυξη) στο Δήμο παρατείνεται μέχρι την 4η Φεβρουαρίου 2019. Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τη θέση του Νομικού Λειτουργού που είχε προκη...

Περισσότερα


 

Τρέχουσες Κενές θέσεις