Ολοκληρωμένες θέσεις εργασίας

Προσφορά αρ.10/2021 - παροχή υπηρεσιών υγειονομικών λειτουργών για τις ανάγκες της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ημερ. Λήξης 12.2.2021)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικών λειτουργών για τις ανάγκες της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy....

Περισσότερα


Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για την πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργών Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Δήμος Λεμεσού, γνωστοποιεί τον κατάλογο κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, η οποία διεξήχθη το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020, για την πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων  Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας.  Οι τέσσερις πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας σε κάθε θέση, θα κληθούν σε προφορική εξέταση.  ...

Περισσότερα


Γνωστοποίηση γραπτών εξετάσεων Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας

Ο Δήμος Λεμεσού γνωστοποιεί ότι οι γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση της θέσης  Λειτουργού Τεχνικής  Υπηρεσίας (Αρχιτέκτονα / Πολεοδόμου – Πολιτικού Μηχανικού) στον Δήμο Λεμεσού θα διεξαχθούν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 2020 από τις 9:00 π.μ μέχρι τις 12:00μ. στο Αμφιθέατρο 1, κτήριο Τάσος Παπαδόπουλος...

Περισσότερα


Ανακοίνωση Δήμου Λεμεσού για 13 κενές θέσεις ωρομίσθιου προσωπικού στην υπηρεσία αποκομιδής σκυβάλων.

Ο Δήμος Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων ωρομίσθιου προσωπικού στην υπηρεσία αποκομιδής σκυβάλων. Μισθοδοτική κλίμακα : Δ6 (Μικτός Μηνιαίος Μισθός €1314.42) Εργασία : Πενθήμερη σε εξαήμερη βάση Δευτέρα – Σάββατο Σημειώσεις: Οι αιτητές θα πρέπει να: α)  Είναι πολίτ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.59/2020 - παροχή υπηρεσιών λειτουργού για υλοποίηση έργων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα (24.7.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών λειτουργού για υλοποίηση έργων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες π...

Περισσότερα


 

Τρέχουσες Κενές θέσεις