Ολοκληρωμένες θέσεις εργασίας

Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για την πλήρωση μιας θέσης Εσωτερικού Ελεγκτή και μιας θέσης Λειτουργού Πληροφορικής.

Ο Δήμος Λεμεσού γνωστοποιεί τα αποτελέσματα  των γραπτών εξετάσεων που διεξήχθησαν το Σάββατο 10 Απριλίου 2021 για την πλήρωση των ως άνω θέσεων. Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για τη  θέση Εσωτερικού Ελεγκτή Αποτελέσματα γραπτή εξέτασης για τη θέση Λειτουργού Πληροφορικής  ...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.44/2021 - παροχή υπηρεσιών σύμβουλου διεθνών σχέσεων (Ημερ. Λήξης 14.6.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών σύμβουλου διεθνών σχέσεων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.42/2021 - παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικού διευθυντή του δημοτικού κέντρου τεχνών αποθήκες Παπαδάκη (Ημερ. Λήξης 14.6.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικού διευθυντή του δημοτικού κέντρου τεχνών αποθήκες Παπαδάκη. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περι...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.10/2021 - παροχή υπηρεσιών υγειονομικών λειτουργών για τις ανάγκες της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ημερ. Λήξης 12.2.2021)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικών λειτουργών για τις ανάγκες της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy....

Περισσότερα


Αποτελέσματα γραπτής εξέτασης για την πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργών Τεχνικών Υπηρεσιών

Ο Δήμος Λεμεσού, γνωστοποιεί τον κατάλογο κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση, η οποία διεξήχθη το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020, για την πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων  Λειτουργού Τεχνικής Υπηρεσίας.  Οι τέσσερις πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας σε κάθε θέση, θα κληθούν σε προφορική εξέταση.  ...

Περισσότερα


 

Τρέχουσες Κενές θέσεις