Ολοκληρωμένες Προσφορές

Προσφορά αρ. 17/2019 παροχή υπηρεσιών για την διεκπεραίωση αιτήσεων στο Τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για την διεκπεραίωση αιτήσεων στο Τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 13/2019 προμήθεια πλαστικών σάκων σκυβάλων

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια πλαστικών σάκων σκυβάλων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφορές υ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.14/2019 - προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Ο...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.9/2019 - επαναπροκηρύξη προσφοράς για σχεδιασμό και εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή (4.4.1) και απόκτηση, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος των ΑΜΚ (5.4.1)

Ο Δήμος Λεμεσού επαναπροκηρύσει την προσφορά για σχεδιασμό και εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή (4.4.1) και απόκτηση, εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος των ΑΜΚ (5.4.1). Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 7/2019 παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών –Αποθήκες Παπαδάκη

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών –Αποθήκες Παπαδάκη. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσό...

Περισσότερα