Ολοκληρωμένες Προσφορές

Προσφορά αρ. 55/2018 - Παροχή υπηρεσιών για εγκατάσταση πλήρες ηχητικού συστήματος κατά τη διάρκεια της Γιορτής του Κρασιού.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για εγκατάσταση πλήρες ηχητικού συστήματος κατά τη διάρκεια της Γιορτής του Κρασιού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy. ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 49/2018 - Παροχή υπηρεσιών για το καθάρισμα των δημόσιων αποχωρητηρίων.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά  μέχρι την προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για το καθάρισμα των δημόσιων αποχωρητηρίων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 56/2018 - Παροχή υπηρεσιών για κατασκευή/ενοικίαση λυόμενων περιπτέρων γραφείων, καβών κρασιού για τη Γιορτή του Κρασιού.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για κατασκευή/ενοικίαση λυόμενων περιπτέρων γραφείων, καβών κρασιού για τη Γιορτή του Κρασιού.   Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 54/2018 - Προμήθεια 15.000 γυάλινων χαμηλών ποτηριών και 15.000 γυάλινων ποτηριών με πόδι για τη Γιορτή του Κρασιού.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια 15.000 γυάλινων χαμηλών ποτηριών και 15.000 γυάλινων ποτηριών με πόδι για τη Γιορτή του Κρασιού.   Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement....

Περισσότερα


Προσφορά αρ.52/2018 Προμήθεια και παράδοση μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων τύπου πρέσας.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια και παράδοση μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων τύπου πρέσας.   Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες...

Περισσότερα