Ολοκληρωμένες Προσφορές

Προσφορά αρ.31/2019 παροχή υπηρεσιών για ασφάλεια κάλυψης προσωπικού έναντι ευθύνης εργοδότη για περίοδο δυο χρόνων

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για ασφάλεια κάλυψης προσωπικού έναντι ευθύνης εργοδότη για περίοδο δυο χρόνων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.30/2019 παροχή υπηρεσιών για ασφάλεια προσωπικών ατυχημάτων ύψους €20.000 για θάνατο και μόνιμη ολική η μερική ανικανότητα.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για ασφάλεια προσωπικών ατυχημάτων ύψους €20.000 για θάνατο και μόνιμη ολική η μερική ανικανότητα. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocur...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.27/2019 προμήθεια και συντήρηση για επτά χρόνια ενός ηλεκτρικού οχήματος.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια και συντήρηση για επτά χρόνια ενός ηλεκτρικού οχήματος. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.26/2019 παροχή υπηρεσιών για διοργάνωση του Ευρομεσογειακού Φεστιβάλ.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για διοργάνωση του Ευρομεσογειακού Φεστιβάλ. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 21/2019 προμήθεια ενός αυτοκινούμενου κυλίνδρου τεχνικών έργων (Tandem Vibratory Roller) για τις ανάγκες του Δήμου

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου κυλίνδρου τεχνικών έργων (TandemVibratoryRoller) για τις ανάγκες του Δήμου. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.go...

Περισσότερα