Ολοκληρωμένες Προσφορές

Προσφορά αρ.79/2020 - παροχή υπηρεσιών για παραχώρηση χρήσης δημόσιου χώρου στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο (Μόλος) για πώληση τροφίμων. (Ημερ. Λήξης 6.11.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για παραχώρηση χρήσης δημόσιου χώρου στο πολυλειτουργικό παραθαλάσσιο πάρκο (Μόλος) για πώληση τροφίμων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.78/2020 - παροχή υπηρεσιών για συλλογή και μεταφορά εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταλλικών αντικειμένων (Ημερ. λήξης 23.10.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για συλλογή και μεταφορά εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταλλικών αντικειμένων.   Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov....

Περισσότερα


Προσφορά αρ.75/2020 - προμήθεια τροφίμων και άλλων αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 23.10.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια τροφίμων και άλλων αναλώσιμων ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocu...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.70/2020 - άδεια παροχής διευκολύνσεων σε ένα (1) σημείο της Ακτής Ολυμπίων (Ημερ. Λήξης 23.10.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για εξασφάλιση άδειας παροχής διευκολύνσεων σε ένα (1) σημείο της Ακτής Ολυμπίων που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση h...

Περισσότερα


Πιλοτικό Πρόγραμμα Στείρωσης Αδέσποτων Γάτων

Ο Δήμος Λεμεσού σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο για την Προστασία και Ευημερία των Γάτων, προτίθενται να διενεργήσουν πιλοτικό πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων γάτων για το 2020.  Για την υλοποίηση του φετινού προγράμματος καλούνται οι Κτηνίατροι της πόλης μας να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος στο έντυ...

Περισσότερα