Ολοκληρωμένες Προσφορές

Προσφορά αρ.43/2019 προμήθεια 25.000 χαμηλών γυάλινων ποτηριών και 25.000 γυάλινων ποτηριών με πόδι για τη Γιορτή του Κρασιού

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια 25.000 χαμηλών γυάλινων ποτηριών και 25.000 γυάλινων ποτηριών με πόδι για τη Γιορτή του Κρασιού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.41/2019 παροχή υπηρεσιών για καθάρισμα δρόμων και πεζοδρομίων και την απομάκρυνση αχρήστων υλικών

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για καθάρισμα δρόμων και πεζοδρομίων και την απομάκρυνση αχρήστων υλικών Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.50/2019 παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού για θέματα κοινωνικής στήριξης που αφορούν τις ανάγκες του κέντρου παροχής υπηρεσιών για στήριξη ευάλωτων ενηλίκων «ΣΧΕΔίΑ».

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού για θέματα κοινωνικής στήριξης που αφορούν τις ανάγκες του κέντρου παροχής υπηρεσιών για στήριξη ευάλωτων ενηλίκων «ΣΧΕΔίΑ».     Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύνα...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.49/2019 παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου για θέματα κοινωνικής επανένταξης που αφορούν τις ανάγκες του κέντρου παροχής υπηρεσιών για στήριξη ευάλωτων ενηλίκων «ΣΧΕΔίΑ».

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού λειτουργού ή ψυχολόγου για θέματα κοινωνικής επανένταξης που αφορούν τις ανάγκες του κέντρου παροχής υπηρεσιών για στήριξη ευάλωτων ενηλίκων «ΣΧΕΔίΑ».     Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονι...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.48/2019 παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου για θέματα ψυχολογικής υποστήριξης που αφορούν τις ανάγκες του κέντρου παροχής υπηρεσιών για στήριξη ευάλωτων ενηλίκων «ΣΧΕΔίΑ»

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου για θέματα ψυχολογικής υποστήριξης που αφορούν τις ανάγκες του κέντρου παροχής υπηρεσιών για στήριξη ευάλωτων ενηλίκων «ΣΧΕΔίΑ».     Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβ...

Περισσότερα