Ολοκληρωμένες Προσφορές

Προσφορά αρ. 85/2018 εκτέλεση του έργου αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου στην οδό Σπερχειού στην συνοικία Αγίου Ιωάννη

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου στην οδό Σπερχειού στην συνοικία Αγίου Ιωάννη. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.90/2018 Πλατεία παρά τον κυκλικό κόμβο Μισιαούλη και Καβαζογλού (Αναγέννηση)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου Πλατεία παρά τον κυκλικό κόμβο Μισιαούλη και Καβαζογλού (Αναγέννηση). Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.98/2018 παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης για τις ανάγκες του Δήμου Λεμεσού.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης για τις ανάγκες του Δήμου Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 89/2018 προμήθεια οικιακών καδών

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια 220 οικιακών καδών απορριμμάτων χωρητικότητας 240LTκαι 220 οικιακών κομποστοποιητών χωρητικότητας 220LTκαι ανακυκλώσιμων σάκων.  Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρο...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 87/2018 προμήθεια ,τοποθέτηση εγκατάσταση κινητού ζυγιστικού μηχανήματος (συστήματος) και καταγραφή (ζύγιση) των οικιακών απορριμμάτων.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια, τοποθέτηση εγκατάσταση κινητού ζυγιστικού μηχανήματος (συστήματος) και καταγραφή (ζύγιση)  των οικιακών απορριμμάτων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνσ...

Περισσότερα