Ολοκληρωμένες Προσφορές

Προσφορά αρ.73/2018 - παροχή υπηρεσιών για το καθάρισμα των δημόσιων αποχωρητηρίων.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για το καθάρισμα των δημόσιων αποχωρητηρίων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.74/2018 - Κατασκευή κουβουκλίου για εγκατάσταση ανελκυστήρα στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Λεμεσού

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή κουβουκλίου για εγκατάσταση ανελκυστήρα στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Λεμεσού". Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.72/2018 παροχή υπηρεσιών σύμβουλων για το σχεδιασμό και την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου «Κέντρο καινοτομίας /επιχειρηματικότητας στη Λεμεσό».

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών σύμβουλων για το σχεδιασμό και την επίβλεψη εκτέλεσης του έργου «Κέντρο καινοτομίας /επιχειρηματικότητας στη Λεμεσό». Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική δ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.65/2018 παροχή υπηρεσιών για την πολεοδομική επιβολή και έλεγχο παρανομιών στο Τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την πολεοδομική επιβολή και έλεγχο παρανομιών στο Τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy. ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.64/2018 - για την εκτέλεση του έργου ‘Κατασκευή κουβουκλίου για εγκατάσταση ανελκυστήρα στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Λεμεσού’

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου ‘Κατασκευή κουβουκλίου για εγκατάσταση ανελκυστήρα στο Οικονομικό Τμήμα του Δήμου Λεμεσού’. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement...

Περισσότερα