Ολοκληρωμένες Προσφορές

Προσφορά αρ.39/2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την ενοικίαση φορτηγών /τροχοφόρου εκσκαφέα (ντίκερ)/ καδενοφόρου εκσκαφέα για καθαρισμό και απομάκρυνση αχρήστων υλικών από δημόσιους και ιδιωτικούς ανοικτούς χώρους. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν απ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.29/2019 - παροχή υπηρεσιών για ομαδική ασφάλεια ζωής ύψους €50.000 για περίοδο δύο χρόνων

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για ομαδική ασφάλεια ζωής ύψους €50.000 για περίοδο δύο χρόνων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πλη...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.35/2019 - παροχή υπηρεσιών πρόληψης /αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας για την κολυμβητική περίοδο 2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης /αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας για την κολυμβητική περίοδο 2019.   Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy...

Περισσότερα


Ζήτηση προσφορών για συναυλία στην Γιορτή του Κατακλυσμού 2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του Κατακλυσμού το τριήμερο 15-16-17 Ιουνίου 2019. Προσφοροδότες μπορεί να είναι: Γραφεία παραγωγών Οργανωμένα Πολιτιστικά Σύνολα Μεμονωμένοι καλλιτέχνες Όλοι οι πιο πάνω συντελεστές πρέπει να διαθέτουν πολύχρονη...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 32/2019 παροχή υπηρεσιών για άδεια χρήσης και/η διαχείρισης του ξύλινου περιπτέρου στην Ακτή Ολυμπίων

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για άδεια χρήσης και/η διαχείρισης του ξύλινου περιπτέρου στην Ακτή Ολυμπίων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για πε...

Περισσότερα