Ολοκληρωμένες Προσφορές

Προσφορά αρ.51/2019 - παροχή υπηρεσιών για σχεδιασμό χριστουγεννιάτικού διάκοσμου συμπεριλαμβανομένων συντήρησης κατασκευής τοποθέτησης αφαίρεσης και αποθήκευσης του διάκοσμου.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για σχεδιασμό χριστουγεννιάτικού διάκοσμου συμπεριλαμβανομένων συντήρησης κατασκευής τοποθέτησης αφαίρεσης και αποθήκευσης του διάκοσμου.   Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσε...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.58/2019 - εκτέλεση του έργου επιτρώσεις δρόμων στην πόλη με ασφαλτικό τάπητα (πρέμιξ) στη Λεμεσό

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου επσιτρώσεςι δρόμων στην πόλη με ασφαλτικό τάπητα (πρέμιξ) στη Λεμεσό. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.42/2019 - παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή και απομάκρυνση σκυβάλων από τα στρατόπεδα των Πολεμιδιών (Ευμένιου Παναγιώτου και Σωφρονίου Αβήβου) για περίοδο δύο χρόνων

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για περισυλλογή και απομάκρυνση σκυβάλων από τα στρατόπεδα των Πολεμιδιών (Ευμένιου Παναγιώτου και Σωφρονίου Αβήβου)  για περίοδο δύο χρόνων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβά...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.45/2019 παροχή υπηρεσιών για κατασκευή λυόμενων περιπτέρων /γραφείων/καβών κρασιού ταμείων πάγκων κλπ.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για κατασκευή λυόμενων περιπτέρων /γραφείων/καβών κρασιού ταμείων πάγκων κλπ. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για πε...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.44/2019 παροχή υπηρεσιών ενοικίασης και εγκατάστασης πλήρους ηχητικού συστήματος κατά τη διάρκεια της Γιορτής του Κρασιού.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης και εγκατάστασης πλήρους ηχητικού συστήματος κατά τη διάρκεια της Γιορτής του Κρασιού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocure...

Περισσότερα