Ολοκληρωμένες Προσφορές

Προσφορά αρ.48/2020 - παροχή υπηρεσιών για τον ποιοτικό έλεγχο κατασκευαστικών εργασιών σε διαχωρισμούς γης σε οικόπεδα ,οδικά έργα και οικοδομικές εργασίες. (ημερ. Λήξης 19.6.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τον ποιοτικό έλεγχο κατασκευαστικών εργασιών σε διαχωρισμούς γης σε οικόπεδα ,οδικά έργα και οικοδομικές εργασίες. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική δ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.40/2020 - εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Λεμεσό». (Ημερ. Λήξης 5.6.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού  ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση οδούς Βασιλέως Κωνσταντίνου στη Λεμεσό». Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πλη...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.47/2020 - άδεια χρήσης κρεβατιών θαλάσσης και ομπρελών σε 8 σημεία της Ακτής Ολυμπιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Λεμεσού. (Ημερ. Λήξης 27.5.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την άδεια χρήσης κρεβατιών θαλάσσης και ομπρελών σε 8 σημεία της Ακτής Ολυμπιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.29/2020 - παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό της θαλάσσιας από το νέο λιμάνι Λεμεσού μέχρι το ξενοδοχείο Crown Plaza (εντός των δημοτικών ορίων) με το ιδιόκτητο σκάφος του Δήμου το Lemesos. (Ημερ. Λήξης 25.5.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό της θαλάσσιας από το νέο λιμάνι Λεμεσού μέχρι το ξενοδοχείο CrownPlaza (εντός των δημοτικών ορίων) με το ιδιόκτητο σκάφος του Δήμου το Lemesos. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.42/2020 - άδεια χρήσης κρεβατιών θαλάσσης και ομπρελών σε 3 σημεία της Ακτής Ολυμπιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 8.5.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την άδεια χρήσης κρεβατιών θαλάσσης και ομπρελών σε 3 σημεία της Ακτής Ολυμπιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυν...

Περισσότερα