Ολοκληρωμένες Προσφορές

Προσφορά αρ.85/2020 - παροχή υπηρεσιών που αφορούν την εκκένωση βόθρων (σηπτικών και απορροφητικών λάκκων) εντός του Δήμου Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 6.11.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την εκκένωση βόθρων (σηπτικών και απορροφητικών λάκκων) εντός του Δήμου Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.epro...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.84/2020 - αγορά υπηρεσίων κοινωνικού σύμβουλου για τις παρεμβάσεις στην κοινότητα (street work) για τις ανάγκες υλοποιήσεις του έργου ‘Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές’ (Ημερ. Λήξης 30.10.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την αγορά υπηρεσίων κοινωνικού σύμβουλου για τις παρεμβάσεις στην κοινότητα  (streetwork) για τις ανάγκες υλοποιήσεις του έργου ‘Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές’. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψη...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.77/2020 - παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή αποβλήτων του Δήμου Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 6.11.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την παραλαβή αποβλήτων του Δήμου Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.76/2020 - προμήθεια και συντήρηση δυο αυτοκινούμενων σαρώθρων με κάδο ωφέλιμου όγκου 4-5 κμ. (Ημερ. Λήξης 13.11.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια και συντήρηση δυο αυτοκινούμενων σαρώθρων με κάδο ωφέλιμου όγκου 4-5 κμ. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.81/2020 - παροχή υπηρεσιών για εκπόνηση ακουστικής μελέτης που αφορά τη λειτορυγία της εταιρείας Eurogate στο νέο λιμάνι Λεμεσού. (Ημερ. Λήξης 23.10.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για εκπόνηση ακουστικής μελέτης που αφορά τη λειτορυγία της εταιρείας Eurogateστο νέο λιμάνι Λεμεσού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https:...

Περισσότερα