Ολοκληρωμένες Προσφορές

Προσφορά αρ.54/2019 - Δημιουργία περιβαλλοντικών δρόμων στην ενορία Ζακακίου (Ομόνοιας) στη Λεμεσό

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου "Δημιουργία περιβαλλοντικών δρόμων στην ενορία Ζακακίου (Ομόνοιας) στη Λεμεσό" Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.57/2019 - προμήθεια φόρτωση ή/και μεταφορά ή/και εκφόρτωση αδρανών υλικών

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια φόρτωση ή/και μεταφορά ή/και εκφόρτωση αδρανών υλικών. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τη...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.53/2019 - προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ). Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.51/2019 - παροχή υπηρεσιών για σχεδιασμό χριστουγεννιάτικού διάκοσμου συμπεριλαμβανομένων συντήρησης κατασκευής τοποθέτησης αφαίρεσης και αποθήκευσης του διάκοσμου.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για σχεδιασμό χριστουγεννιάτικού διάκοσμου συμπεριλαμβανομένων συντήρησης κατασκευής τοποθέτησης αφαίρεσης και αποθήκευσης του διάκοσμου.   Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσε...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.58/2019 - εκτέλεση του έργου επιτρώσεις δρόμων στην πόλη με ασφαλτικό τάπητα (πρέμιξ) στη Λεμεσό

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου επσιτρώσεςι δρόμων στην πόλη με ασφαλτικό τάπητα (πρέμιξ) στη Λεμεσό. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότ...

Περισσότερα