Ολοκληρωμένες Προσφορές

Διαγωνισμός αρ.58/2021 - παροχή υπηρεσιών για κατασκευή, ενοικίαση λυόμενων περιπτέρων γραφείων, καβών κρασιού, ταμείων ,πάγκων για τη Γιορτή του Κρασιού 2021 (Ημερ. Λήξης 3.8.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για κατασκευή, ενοικίαση λυόμενων περιπτέρων γραφείων ,καβών κρασιού, ταμείων ,πάγκων για τη Γιορτή του Κρασιού 2021. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική δι...

Περισσότερα


Προσφορές για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Γιορτής του Κρασιού 2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για μουσικές, θεατρικές και λαογραφικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της Γιορτής του Κρασιού 8 – 17 Οκτωβρίου 2021. Προσφοροδότες μπορεί να είναι: Γραφεία παραγωγών Οργανωμένα Πολιτιστικά Σύνολα Μεμονωμένοι καλλιτέχνες Λαογραφικοί Όμιλοι Όλο...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.54/2021 - παροχή υπηρεσιών για το καθάρισμα δημόσιων αποχωρητηρίων (Ημερ. Λήξης 20.8.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για το καθάρισμα δημόσιων αποχωρητηρίων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τ...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.50/2021 - παροχή υπηρεσιών για το στολισμό δέντρων με φωτεινές γιρλάντες για τα Χριστούγεννα (Ημερ. Λήξης 29.7.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για το στολισμό δέντρων με φωτεινές γιρλάντες για τα Χριστούγεννα. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισ...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.49/2021 - παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό χριστουγεννιάτικου διάκοσμου συμπεριλαμβανομένης συντήρησης, κατασκευής, τοποθέτησης, αφαίρεσης, αποθήκευσης του διάκοσμου. (Ημερ. Λήξης 29.7.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό χριστουγεννιάτικου διάκοσμου συμπεριλαμβανομένης συντήρησης, κατασκευής, τοποθέτησης, αφαίρεσης, αποθήκευσης του διάκοσμου. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσ...

Περισσότερα