Ολοκληρωμένες Προσφορές

Προσφορά αρ.59/2020 - παροχή υπηρεσιών λειτουργού για υλοποίηση έργων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα (24.7.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών λειτουργού για υλοποίηση έργων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες π...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.58/2020 - προμήθεια ημιαυτόματων πασσάλων (Ημερ. Λήξης 31.7.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια ημιαυτόματων πασσάλων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488. Οι προσφο...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.57/2020 - παροχή υπηρεσιών για το στολισμό δέντρων με φωτεινές γιρλάντες για τα Χριστούγεννα συμπεριλαμβανομένης συντήρησης τοποθέτησης αφαίρεσης αποθήκευσης του διάκοσμου (Ημερ. Λήξης 17.7.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για το στολισμό δέντρων με φωτεινές γιρλάντες για τα Χριστούγεννα συμπεριλαμβανομένης συντήρησης τοποθέτησης αφαίρεσης αποθήκευσης του διάκοσμου. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβά...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.56/2020 - παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό χριστουγεννιάτικου διάκοσμου συμπεριλαμβανομένης συντήρησης κατασκευής τοποθέτησης αφαίρεσης αποθήκευσης του διάκοσμου (Ημερ. Λήξης 17.7.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό χριστουγεννιάτικου διάκοσμου συμπεριλαμβανομένης συντήρησης κατασκευής τοποθέτησης αφαίρεσης αποθήκευσης του διάκοσμου. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.44/2020 - Ασφαλτόστρωση /τοπικές επιδιορθώσεις και οριζόντια σήμανση οδών στο Δήμο Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 17.7.2020)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου ‘Ασφαλτόστρωση /τοπικές επιδιορθώσεις και οριζόντια σήμανση οδών στο Δήμο Λεμεσού’. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement...

Περισσότερα