Ολοκληρωμένες Προσφορές

Προσφορά αρ.26/2019 παροχή υπηρεσιών για διοργάνωση του Ευρομεσογειακού Φεστιβάλ.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για διοργάνωση του Ευρομεσογειακού Φεστιβάλ. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 21/2019 προμήθεια ενός αυτοκινούμενου κυλίνδρου τεχνικών έργων (Tandem Vibratory Roller) για τις ανάγκες του Δήμου

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου κυλίνδρου τεχνικών έργων (TandemVibratoryRoller) για τις ανάγκες του Δήμου. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.go...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.20/2019 παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση των παραστάσεων Μεγάλα Μπαλέτα 2019

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για τη διοργάνωση των παραστάσεων Μεγάλα Μπαλέτα 2019. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες ...

Περισσότερα


Προσφορά αρ. 11/2019 εκτέλεση του έργου «Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων στη Λεμεσό»

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλίκων στη Λεμεσό». Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 2...

Περισσότερα


Προσφορά αρ.19/2019 παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό οικοπέδων με τη χρήση θρυμματιστικού μηχανήματος και την απομάκρυνση αχρήστων.

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για καθαρισμό οικοπέδων με τη χρήση θρυμματιστικού μηχανήματος και την απομάκρυνση αχρήστων. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement...

Περισσότερα