Ολοκληρωμένες Προσφορές

Προσφορά αρ.31/2021 - παροχή υπηρεσιών για την διεκπεραίωση αιτήσεων στο Τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού. (Ημερ. Λήξης 28.4.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την διεκπεραίωση αιτήσεων στο Τμήμα του Δημοτικού Μηχανικού. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσ...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.30/2021 - παροχή υπηρεσιών τηλεοπτικού χρόνου από δύο (2) τηλεοπτικούς οργανισμούς (σταθμούς) Παγκύπριας εμβέλειας για τις ανάγκες του Δήμου Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 26.4.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών τηλεοπτικού χρόνου από δύο (2) τηλεοπτικούς οργανισμούς (σταθμούς) Παγκύπριας εμβέλειας για τις ανάγκες του Δήμου Λεμεσού Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική δι...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.27/2021 - Αγορά υπηρεσιών 24ωρης διαχείρισης και λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 27.4.21)

Αγορά υπηρεσιών 24ωρης διαχείρισης και λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου Λεμεσού Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. ...

Περισσότερα


Επαναπροκήρυξη Προσφορά αρ.14/2021 - παροχή υπηρεσιών για το καθάρισμα δρόμων και πεζοδρομιών (Ημερ. Λήξης 16.4.21)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για το καθάρισμα δρόμων και πεζοδρομιών. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τ...

Περισσότερα


Διαγωνισμός αρ.24/2021 - παροχή υπηρεσιών πρόληψης/αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας για την κολυμβητική περίοδο 2021 (Ημερ. Λήξης 16.4.2021)

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών πρόληψης/αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας για την κολυμβητική περίοδο 2021. Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.go...

Περισσότερα