Προσφορά αρ. 54/2018 - Προμήθεια 15.000 γυάλινων χαμηλών ποτηριών και 15.000 γυάλινων ποτηριών με πόδι για τη Γιορτή του Κρασιού.

20-06-2018

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια 15.000 γυάλινων χαμηλών ποτηριών και 15.000 γυάλινων ποτηριών με πόδι για τη Γιορτή του Κρασιού.

 

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

 

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 29η Ιουνίου  2018.