Προσφορά αρ.52/2018 Προμήθεια και παράδοση μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων τύπου πρέσας.

20-06-2018

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια και παράδοση μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων τύπου πρέσας.

 

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

 

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 29η Ιουνίου  2018.