Προσφορά αρ. 35/2018 - Παροχή υπηρεσιών σύμβουλων για την ετοιμασία μελέτης βιωσιμότητας για προμήθεια, εγκατάσταση, εφαρμογή, λειτουργία και διαχείριση αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης των δημοτικών οργανωμένων και παρόδιων χώρων στάθμευσης με σύστημα αυτοχρηματοδότησης (ΒΟΤ)

21-06-2018

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών σύμβουλων για την ετοιμασία μελέτης βιωσιμότητας για προμήθεια, εγκατάσταση, εφαρμογή, λειτουργία και διαχείριση αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης των δημοτικών οργανωμένων και παρόδιων χώρων στάθμευσης με σύστημα αυτοχρηματοδότησης (ΒΟΤ)

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές πρέπει να είναι κλειστές και να απευθύνονται στο Δήμο Λεμεσού. Στο φάκελο να αναγράφονται ο αριθμός και το είδος της προσφοράς και να βρίσκονται στο κιβώτιο προσφορών του Δήμου μέχρι της 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Ιουλίου 2018.