Διαγωνισμός αρ.27/2021 - Αγορά υπηρεσιών 24ωρης διαχείρισης και λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 27.4.21)

2-04-2021

Αγορά υπηρεσιών 24ωρης διαχείρισης και λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου Λεμεσού

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 26 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.