Επαναπροκήρυξη Προσφορά αρ.14/2021 - παροχή υπηρεσιών για το καθάρισμα δρόμων και πεζοδρομιών (Ημερ. Λήξης 16.4.21)

2-04-2021

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για το καθάρισμα δρόμων και πεζοδρομιών.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στα τηλ. 25 884488/ 415.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 16 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.