Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για παροχή υπηρεσιών για τη διορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού των φώτων τροχαίας και των φωτοελεγχόμενων διαβάσεων πεζών τύπου ‘Pelican’.

27-04-2018

Προσφορά αρ.1/2018

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι της 27 Απριλίου 2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.