Συμμετοχή του Δήμου Λεμεσού σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με θέμα την κομποστοποίηση

4-10-2018

Συμπληρώθηκαν ήδη με μεγάλη επιτυχία οι πρώτοι 9 μήνες της Πράξης ACUA η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 15% με τη συμμετοχή των Δήμων Λεμεσού, Ηρακλείου, Ρόδου και των πανεπιστημίων ΤΕΠΑΚ και ΤΕΙ Κρήτης ως επικεφαλής εταίρος. Στόχος της Πράξης ACUA είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό με επίκεντρο χώρους μαζικής εστίασης, ενός συστήματος συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων, επεξεργασίας τους και παραγωγής κόμποστ στο χώρο λειτουργίας τους.

Έχουν βρεθεί τα τελικά σημεία εγκατάστασης των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (ΑΜΚ) και όλοι οι εμπλεκόμενοι δήμοι είναι έτοιμοι να προκηρύξουν τους διαγωνισμούς για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού.  Ο Δήμος Λεμεσού θα προβεί σε προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΜΚ (Αυτόματων Μηχανικών Κομποστοποιητών) στο σύστημα e-procurement της Κυπριακής Δημοκρατίας (περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25884488).

Σε συνεργασία με λειτουργούς του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου πραγματοποιήθηκαν επί τόπου επισκέψεις σε υποψήφιους χώρους τοποθέτησης και εγκατάστασης των AMK. Οι επιτόπου επισκέψεις στο χώρο τοποθέτησης/εγκατάστασης των AMK έχουν δώσει τη δυνατότητα στην Ομάδα Έργου να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα όσον αφορά τις δυνατότητες αλλά και τις προοπτικές των AMK για την περιοχή της Λεμεσού.

Μετά από καταγραφή και ανάλυση των εν λόγω υποψήφιων σημείων όπως και με την εκδήλωση ενδιαφέροντος που υπήρξε, ο Δήμος κατέληξε στην επιλογή συγκεκριμένων χώρων μέσω των οποίων πρόκειται να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου.  Για το Δήμο επιλέχθηκαν τρεις περιοχές με κάποιες διαφοροποιήσεις ώστε να εξεταστούν διαφορετικά σενάρια μέσα στον αστικό ιστό, τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά για κάθε αστική περιοχή της Κύπρου. Τα σημεία βρίσκονται μέσα ή κοντά στο Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο του Δήμου όπου μπορεί να διατίθεται το παραγόμενο κομπόστο αλλά όπου και καθημερινά διέρχεται πλήθος κόσμου που θα ενημερώνεται για τη διαδικασία της κομποστοποίησης. Επίσης, τα σημεία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το Δημόσιο Κήπο όπου και πάλι μπορεί να διατίθεται το παραγόμενο προϊόν.

Η μονάδα θα τοποθετηθεί σε τσιμεντένιο δάπεδο και θα είναι περιφραγμένη, θα συνοδεύεται από ειδικό σύστημα πρόσβασης, το οποίο θα επιτρέπει πρόσβαση μόνο στους κατόχους αυτών. Η μονάδα κομποστοποίησης η οποία θα εγκατασταθεί σε δημόσιο χώρο θα είναι προσβάσιμη σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).

 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

  • Πιστοποιητικό Συμμετοχής στην Πράξη ACUA,
  • Εκπαίδευση χειριστών για συστήματα Διαλογής στην Πηγή,
  • Παροχή ειδικού εξοπλισμού (πχ. καφέ και μπλε κάδοι, κομποστοποιήσιμες σακούλες, κάρτα ασφαλείας),
  • Παροχή ή απομάκρυνση του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού (οργανικό λίπασμα ή κόμποστ).