Ανακοίνωση "Γαλάζια Εκστρατεία" για έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης

27-06-2018

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοινώνει ότι συμμετέχει μαζί με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για έλεγχο της θαλάσσιας ρύπανσης, σε εκστρατεία που άρχισε και συνεχίζεται με το όνομα «Γαλάζια Εκστρατεία».

 Σκοπό της κοινής εκστρατείας είναι να γίνει προσπάθεια για τον εντοπισμό των θαλάσσιων και των χερσαίων πιθανών πηγών ρύπανσης που παρουσιάζονται τους καλοκαιρινούς μήνες στη θαλάσσια περιοχή της Λεμεσού.

Κατά την διάρκεια της εκστρατείας θα διενεργηθούν μεταξύ άλλων, οι πιο κάτω δράσεις:

 • Καθημερινός ηλεκτρονικός έλεγχος των στοιχείων που υποβάλλουν τα εμπορικά πλοία που ελλιμενίζονται στη λιμενική περιοχή της Λεμεσού, καθώς και των ποσοτήτων των λυμάτων που κατακρατούν στις δεξαμενές τους.
 • Συνεχής επικοινωνία μεταξύ του Σταθμού Παρακολούθησης της Ναυσιπλοΐας της Αρχής Λιμένων (VTS), με τα πλοία, με σκοπό  την ενημέρωση τους σχετικά με την υποχρέωση τους για μη απόρριψη στη θάλασσα λυμάτων και καταλοίπων στη βάση των Διεθνών Κανονισμών και των Κανονισμών της Αρχής Λιμένων Κύπρου.
 • Επιθεωρήσεις επί των πλοίων που βρίσκονται στο αγκυροβόλιο.
 • Επιτόπιος έλεγχος όλων των αγωγών όμβριων υδάτων προς τη θάλασσα.
 • Συντονισμένες περιπολίες από τα σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, του τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, του Δήμου Λεμεσού, καθώς και τα σκάφη της κοινοπραξίας VTS Vasiliko Terminal Services Ltd – VSS EPE Environmental Protection Services, που της ανατέθηκε η επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής Λεμεσού, για επίβλεψη και καταστολή περιστατικών ρύπανσης.

Μετά το τέλος της εκστρατείας θα γίνει απολογισμός και καταγραφή των ευρημάτων με σκοπό το συντονισμό των Υπηρεσιών για την όσο το δυνατό γρηγορότερη αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θαλάσσιας περιοχής Λεμεσού στο μέλλον.   

Η εκστρατεία που θα διαρκέσει από τις 25/06/2018 μέχρι τις 02/07/2018  γίνεται υπό τον γενικό συντονισμό του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και λαμβάνουν μέρος οι Υπηρεσίες:

 • Αρχή Λιμένων Κύπρου
 • Υφυπουργείο Ναυτιλίας
 • Τμήμα Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
 • Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία
 • Γρ. Επιτρόπου Περιβάλλοντος
 • Δήμος Λεμεσού