Ενημερωτική Ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Έργο «BENEFIT AS YOU SAVE - BAS»

22-06-2018

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Ενημερωτική Ημερίδα για το ευρωπαϊκό έργο «Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλωσης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων-Benefit As you Save-BAS», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018 στο ξενοδοχείο Καπετάνιος Οδύσσεια στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG- BalkanMed 2014-2020.

Στην ημερίδα συμμετείχαν ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης, ο Πρόεδρος Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων κ. Χάρης Τρίκκης, ο Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος και Υγείας κ. Κώστας Γιάλλουρος.  Συμμετείχαν επίσης  οι εταίροι στο πρόγραμμα από το  Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης, το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας, το Δήμο Τιράνων Αλβανίας, το Δήμο Σόφιας Βουλγαρίας, το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης και Δικτύωσης Αλβανίας, το Πανεπιστήμιο Αγίου Κλήμη Οχρίδας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στελέχη του Δήμου Λεμεσού και δήμων μείζονος Λεμεσού, του Τμήματος Περιβάλλοντος, Green Dot Κύπρο και ΤΕΠΑΚ.

Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος ανέφερε ότι τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα σημαντικά  για το Δήμο Λεμεσού και η ανάγκη επίλυσής τους είναι επιτακτική. Τόνισε επίσης ότι  η ανακύκλωση αποτελεί μία από τις βασικές περιβαλλοντικές δράσεις που καλούμαστε να εμπεδώσουμε, ενώ αποτελεί και μια δραστηριότητα στην οποία εύκολα μπορεί να συμμετάσχει κάποιος.

Βασικός στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση του κοινού προβλήματος των ιδιαίτερα χαμηλών ποσοστών ανακύκλωσης σε αντίθεση με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές αλλά και η ενθάρρυνση των πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων να συμμετέχουν ενεργά στη διαλογή.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG- BalkanMed 2014-2020 στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος, ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2017 και θα έχει συνολική διάρκεια 24 μήνες.