Αναθεωρούνται από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου τα τέλη στάθμευσης για το δημοτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Ανδρέα Θεμιστοκλέους

3-10-2020

Νέα τέλη στάθμευσης θα ισχύουν από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 για το δημοτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Α. Θεμιστοκλέους. Την σχετική απόφαση πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού, το οποίο ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει ο Περί Δήμων Νόμος και οι Περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού 2006 κι ενόψει της τοποθέτησης αυτοματοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης με μπάρες, αποφάσισε να αναθεωρήσει τα τέλη στάθμευσης στο συγκεκριμένο χώρο.

Τα νέα Πληρωτέα τέλη /Parking Fees είναι τα πιο κάτω: 

Α) 0-2 ώρες/hour €2.00 

Β) 2-3 ώρες/hours €3.00 

Γ) 3-4 ώρες/hours €4.00 

Δ) 4-5 ώρες/hours €5.00 

Ε) 5-6 ώρες/hours €6.00 

ΣΤ)6-7 ώρες/hours €7.00 

Ζ) 7-8 ώρες/hours €8.00 

Περισσότερες από οκτώ (8) ώρες €15.00 / ανά ημέρα 

 

Τα πιο πάνω τέλη, θα ισχύουν για όλο το 24ωρο και για όλες τις ημέρες του χρόνου. Ενημέρωση του κοινού για τα νέα τέλη στάθμευσης, τα ωράρια λειτουργίας και άλλες πληροφορίες θα γίνεται από φρουρούς ασφαλείας καθώς και από πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο χώρο.