Αντιπλημμυρικά και άλλα Aναπτυξιακά έργα - Δημοσιογραφική διάσκεψη

31-10-2019

Η σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη έγινε από τον Δήμαρχο Λεμεσού και Πρόεδρο του ΣΑΛΑ, κ. Ν. Νικολαΐδη μέσα στα πλαίσια της συνεχούς  προσπάθειας για διατήρηση μίας συνεχούς και παραγωγικής ενημέρωσης όσον αφορά  τα αντιπλημμυρικά και άλλα έργα του ΣΑΛΑ, καθώς επίσης και τις τελευταίες εξελίξεις και αποφάσεις του Συμβουλίου όσον αφορά το ύψος των αποχετευτικών τελών για το 2020 και πέρα.  Στόχος μας, είναι η ενημέρωση του κοινού μέσω των ΜΜΕ, με σεβασμό και διαφάνεια, όσον αφορά  τις τελευταίες εξελίξεις ιδιαίτερα σε σχέση με τα νέα έργα της Φάσης Β2 του αποχετευτικού έργου.  

Αντιπλημμυρικά έργα

Αυτές τις μέρες το θέμα των πλημμυρών κατέστη πολύ επίκαιρο όχι μόνο στη Λεμεσό αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας μας.

Το Συμβούλιο έχει εκτελέσει μια σειρά από πολύ σημαντικά έργα ομβρίων με  την επέκταση του δικτύου των κύριων και δευτερευόντων αγωγών και την αναβάθμιση των σημαντικότερων εγκαταστάσεων του συστήματος, έτσι ώστε να καλυφθεί ολόκληρη η περιοχή της Μείζονος Λεμεσού. Τα έργα ξεκίνησαν από το 1992 έως το 2004, με τις Φάσεις Α και Β1. Η υλοποίηση της Φάσης Β2 άρχισε το 2006 και αρχικά τα έργα προγραμματίστηκαν να ολοκληρωθούν το 2016. To ΣΑΛΑ έχει δαπανήσει για τα έργα αυτά, ποσό πέραν των €50 εκ. ευρώ. Παράλληλα περιλήφθηκαν στο οδικό έργο του κάθετου δρόμου άλλα αντιπλημμυρικά έργα συνολικού κόστους €30 εκ. περίπου τα οποία σχεδιάστηκαν από το ΣΑΛΑ αλλά εκτελέστηκαν από τα Δημόσια Έργα.

Μετά τις αποφάσεις του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013 και την κρίση που ακολούθησε, πλείστα κυβερνητικά έργα και χορηγίες σταμάτησαν. Δυστυχώς μετά από οδηγίες του ΤΑΥ, το Συμβούλιο αναγκάστηκε να αναβάλει ή/και να ακυρώσει ορισμένα έργα με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση του Αποχετευτικού Συστήματος  Ομβρίων να καθυστερήσει.

Tο Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική απόφαση του στις 15/2/2017, ενέκρινε την εκτέλεση νέων αντιπλημμυρικών έργων συνολικού κόστους €28.5 εκ. περίπου, στις περιοχές οι οποίες σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα και ζημιές από τα συχνά περιστατικά πλημμυρών, με Κυβερνητική συνεισφορά ύψους €16.5 εκ. περίπου, η οποία θα αρχίσει να καταβάλλεται σταδιακά με συνεισφορά €2 εκ. τον χρόνο.

Στα νέα έργα περιλαμβάνονται τα έργα που λόγω της οικονομικής κρίσης το Συμβούλιο αναγκάστηκε να αναβάλει το 2013, ενώ ήδη αποτελούσαν μέρος υπογραμμένων Συμβάσεων για κατασκευή. Τα έργα αυτά, τα οποία ανέρχονται σε 17 συνολικά έργα, όπως φαίνονται στον Χάρτη πιο κάτω περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, το αντιπλημμυρικό έργο της οδού Αναγνωστοπούλου και Ευγενίου Βουλγάρεως στα Κ. Πολεμίδια  και το έργο της οδού Πατρών στην Γερμασόγεια, τα έργα στις περιοχές νοτιοδυτικά του Τσιρείου  περιλαμβανομένης και της περιοχής Χαβούζας όπου τα τελευταία χρόνια είχαμε σοβαρότατα προβλήματα και ζημιές από πλημμύρες, καθώς επίσης και τις περιοχές βορειότερα του υπεραστικού δρόμου στην περιοχή Αγίας Φύλας  και Εκάλης, νοτίως του στρατοπέδου. Στα πλαίσια των έργων αυτών θα κατασκευαστούν επίσης και δύο λίμνες κατακράτησης, η μεν πρώτη στην Αγία Φύλα, η δε δεύτερη στον Άγιο Αθανάσιο.

Παράλληλα το Συμβούλιο προσπαθεί και πιέζει για την κατασκευή του πολεοδομικού οδικού έργου της Λεωφόρου Ευαγόρα Λανίτη από τα Δημόσια Έργα, με την κατασκευή της οποίας θα καταστεί δυνατή η υλοποίηση  του συνόλου των αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή Εκάλης.

Δυστυχώς πρέπει να αναφερθεί ότι οι δαιδαλώδεις διαδικασίες που υπάρχουν σήμερα αποτελούν την κύρια αιτία στην μη έγκαιρη υλοποίηση σημαντικότατων έργων, όπως είναι τα πιο πάνω. 

Τα έργα αυτά θα εκτελεστούν σε τέσσερις φάσεις ως ακολούθως:

1. Έργα Προτεραιότητας:

Πρόκειται για τα δίκτυα ομβρίων υδάτων βόρεια της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή Εκάλης, την περιοχή Τσιρείου, Γερμασόγειας, Αγίου Αθανασίου και Κ. Πολεμιδιών όπως αναφέρονται πιο πάνω και φαίνονται στον Χάρτη πιο κάτω.  O διαγωνισμός για την κατασκευή τους προγραμματίζεται να προκηρυχθεί περί το τέλος του 2019, ανάλογα με τον χρόνο που θα απαιτηθεί για εξασφάλιση των αναγκαίων εγκρίσεων. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 24 μήνες και το συνολικό κόστος εκτιμάται γύρω στα €17.5 εκ.

2. Αντιπλημμυρικά Έργα των οδών Αγίας Φυλάξεως, Γλάδστωνος, Ναυαρίνου και Θεσσαλονίκης:

Μετά τις έντονες βροχές και πλημμύρες που σημειώθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο στο κέντρο της πόλης από την περιοχή του Κάστρου μέχρι και την οδό Ανεξαρτησίας, το Συμβούλιο κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της εκτέλεσης πρόσθετων αντιπλημμυρικών έργων επί της οδού Αγίας Φυλάξεως και Θεσσαλονίκης νότια της Λεωφόρου Μακαρίου ΙΙΙ, περιλαμβανομένης και της οδού Ναυαρίνου και της οδού Γλάδστωνος.  Για τον σκοπό αυτό υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετική πρόταση για περίληψη των έργων αυτών συνολικής αξίας γύρω στα €6.5 εκ., στα πιο πάνω αναφερόμενα αντιπλημμυρικά έργα, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό στα €35 εκ. περίπου. Η σχετική απόφαση/έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται.

Περί το τέλος του 2019 με αρχές του 2020, αναμένεται η προκήρυξη των προσφορών για την ετοιμασία των μελετών από  Σύμβουλους Μηχανικούς για την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων του κέντρου της Λεμεσού που αναφέρονται πιο πάνω.

3. Λίμνες Κατακράτησης:

Οι δύο λίμνες κατακράτησης ομβρίων θα κατασκευαστούν με ξεχωριστά συμβόλαια, αφού  ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες εξασφάλισης της αναγκαίας γης.

Αναφορικά με τη Λίμνη Αγίου Αθανασίου, έχει εξασφαλιστεί με ανταλλαγή από την Κυβέρνηση, η αναγκαία γη, ενώ έχουν αρχίσει οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης της ιδιωτικής γης που απαιτείται για το έργο.

Αναφορικά με τη Λίμνη / Δεξαμενή Κατακράτησης Αγίας Φύλας, έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού για την κατασκευή υπόγειας δεξαμενής κάτω από τα γήπεδα του ΚΑ’ Δημοτικού σχολείου.

Εκτιμάται ότι η υλοποίηση των δύο λιμνών θα γίνει μεταξύ των ετών 2021 – 2023.

4. Ορθογώνιος Οχετός  Όμβριων Υδάτων,  Λεωφόρου Ευαγόρα Λανίτη

Το έργο αυτό που είναι πολεοδομικό, θα εκτελεστεί από το Τ.Δ.Ε. Μετά την επίλυση ορισμένων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν αναφορικά με τη μελέτη του Τ.Δ.Ε για τον τετραγωνικό οχετό της Λεωφόρου Ευαγόρα Λανίτη, αποφασίστηκε όπως ανατεθεί στους Συμβούλους Μελετητές του ΣΑΛΑ,  να εκπονήσουν τη μελέτη του οχετού ώστε αυτή να παραδοθεί στο Τ.Δ.Ε και να ενσωματωθεί στο οδικό πολεοδομικό έργο της Λεωφόρου Ευαγόρα Λανίτη. Αναμένεται ότι η προσφορά για κατασκευή, θα προκηρυχθεί από το ΤΔΕ περί το τέλος 2020 ή αρχές του 2021.

Πιο κάτω παρατίθεται Συνοπτικός Πίνακας του κόστους των έργων του ΣΑΛΑ:

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Ανάλυση κόστους έργων που θα είναι ολοκληρωμένα μέχρι το 2025

Κόστος 31/12/2018

Υπολογιζόμενο κόστος 31/12/2025

Ποσοστό επί συνολικού κόστους αποχ.έργων λυμάτων

 

 

Αποχετευτικό Δίκτυο Λυμάτων

179.502.267

   180.420.797

42,70%

Κύριος Αγωγός, Αγωγός υπερχείλισης και Υπόγεια Σήραγγα

   35.966.315

     61.556.217

14,57%

Αντλιοστάσια 

   15.910.703

     28.186.343

6,67%

Σταθμός Επεξ. Λυμάτων Μονής

   52.062.244

     74.008.472

17,52%

Νέος Σταθμός Επεξ. Λυμάτων Κ. Πολεμιδιών

     1.470.000

     36.230.040

8,57%

Κυβερνητικοί Οικισμοί

--

     16.885.414

4,00%

Δίκτυο Παλώδιας,  Πύργου και Παρεκκλησιάς

--

     25.238.811

5,97%

Ολικό – Λύματα

284.911.529

   422.526.094

 

Oλικό – Ομβρια

   52.610.681

     94.822.086

 

Ολικό – Λύματα και Όμβρια

337.522.210

   517.348.180

 

 

 

 

 

 

Αποχετευτικά τέλη

Όλα αυτά τα χρόνια, το Συμβούλιο εργάζεται εντατικά και με προγραμματισμό και σύνεση και με μεγάλη προσοχή στην διαχείριση των οικονομικών πόρων του Οργανισμού.  Σαν αποτέλεσμα αυτής της νοικοκυρεμένης πολιτικής, το Συμβούλιο βρίσκεται από το 2018  στην πολύ ευχάριστη θέση να υλοποιεί την νέα πολιτική για τη σταδιακή μείωση των τελών με στόχο τη μείωση του οικονομικού βάρους των συμπολιτών μας.   Η οικονομική κατάσταση του ΣΑΛΑ η οποία είναι το αποτέλεσμα της, για πολλά χρόνια νοικοκυρεμένης διαχείρισης, επέτρεψε τη λήψη απόφασης από το Συμβούλιο για μειώσεις στα αποχετευτικά τέλη, που εφαρμόζονται ήδη, εδώ και τρία χρόνια.

Συγκεκριμένα από το 2018 άρχισε η σταδιακή μείωση των τελών επί ακινήτου περιουσίας, κατά 5% ετησίως μέχρι και το 2022, επιφέροντας έτσι, σημαντική μείωση των τελών.  Παράλληλα όμως, με σκοπό τον εξ ορθολογισμό της τιμολογιακής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια, θα επιβληθούν σταδιακά μικρότερες σχετικά αναπροσαρμογές στα τέλη χρήσης επί της κατανάλωσης νερού, αρχίζοντας από το 2020.

Με τη σημερινή μας επικοινωνία θα θέλαμε πολύ συνοπτικά να σας ενημερώσουμε όσον αφορά την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε όπως μετά τη σταδιακή για τρίτη συνεχή χρονιά μείωση των αποχετευτικών τελών επί της ακίνητης περιουσίας, οι συντελεστές για το 2019 μειώθηκαν με περαιτέρω ποσοστό ύψους 5%,  ενώ για το 2020 θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα του 2019. Σημειώνεται ότι για το 2020 θα εφαρμοστούν οι αξίες σε τιμές Γενικής Εκτίμησης ακινήτων σε τιμές 1/1/2018, οι οποίες έχουν μειωθεί για την περιοχή μείζονος Λεμεσού  κατά μέσο όρο περί τα 4% περίπου, κάτι που σημαίνει ότι η μείωση των αποχετευτικών τελών θα συνεχιστεί και μέσα στο 2020, λόγω των μειωμένων αξιών των ακινήτων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την συνολική μείωση κατά 19% των τελών από το 2017 μέχρι το 2020.

Παράκληση μας είναι όπως,  αυτή η συνεργασία μεταξύ μας να συνεχίσει και μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, έτσι που όλοι να συμβάλουμε στην ταχεία και επιτυχή ολοκλήρωση του τόσο ζωτικού για την πόλη μας έργου.  Εργαζόμαστε ακούραστα για μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή Λεμεσό, για μία πόλη που θα συνεχίσει να προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής για μας,  τα παιδιά μας και τους επισκέπτες της.

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ