Υπογραφή συμβολαίων με κοινοπραξία VTS Vassiliko Terminal Services Ltd & VSS EPE Environmental Protection Service Ltd

22-05-2019

Ψηλά στις προτεραιότητες του Δήμου βρίσκεται το θέμα της αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης. Ο Δήμος Λεμεσού μέσα από ανοικτές διαδικασίες προσφορών ανέθεσε στην κοινοπραξία VTS Vassiliko Terminal Services Ltd & VSS EPE Environmental Protection Service Ltd τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών πρόληψης / αντιμετώπισης της ρύπανσης της θάλασσας για την καλοκαιρινή περίοδο 2019. Το συμβόλαιο συνεργασίας υπογράφηκε την Δευτέρα 20 Μάϊου 2019 στην παρουσία του Δημάρχου Λεμεσού, Λειτουργών του Δήμου και εκπροσώπων των εταιρειών.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει η πιο πάνω κοινοπραξία περιλαμβάνουν τη χρήση δύο σκαφών, ειδικών μέσων και εξειδικευμένου προσωπικού σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης. Το ένα σκάφος θα διενεργεί πλεύσεις επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ του ορίου λουομένων και του αγκυροβολίου. Το δεύτερο σκάφος, το οποίο θα διακινείται με τροχοφόρο όχημα κατά μήκος του παραλιακού δρόμου, θα επεμβαίνει για την καταστολή τυχόν κηλίδων ρύπανσης εντός της περιοχής λουομένων.

Στόχος του Δήμου Λεμεσού είναι να συνεχίσει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται και να βελτιώσει την ποιότητα της θάλασσας της Λεμεσού, που αξίζει να απολαμβάνουν οι Λεμεσιανοί και οι επισκέπτες της.