Ταμείο Πολιτισμού - Στήριξη των πολιτιστικών δράσεων του δήμου από τους δημότες

24-09-2019

Το Ταμείο Πολιτισμού αποτελεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού, με στόχο να παρέχει επιχορήγηση στην πολιτιστική δράση της πόλης, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την περαιτέρω ανάπτυξη της και καθιστώντας τους Δημότες της μείζονος Λεμεσού πρωταγωνιστές στην πολιτιστική σκηνή της πόλης.

Ο Δήμος Λεμεσού θέλοντας να στηρίξει και να ενθαρρύνει την άνθιση στον τομέα του πολιτισμού προχώρησε στη σύσταση του Ταμείου Πολιτισμού. Με μία συμβολική ετήσια συνδρομή που αρχίζει από 60 ευρώ, μπορούν οι δημότες να δώσουν την δική τους έμπρακτη παρουσία στην ενίσχυση και αναβάθμιση της πολιτιστικής Λεμεσού.

Οι υποστηρικτές του Ταμείου Πολιτισμού θα είναι άτομα ή εταιρίες  που θα στηρίζουν οικονομικά το εγχείρημα αυτό με την πιο πάνω συνδρομή. Ο κατάλογος με τα ονόματα των ιδιωτών, επιχειρήσεων και οργανισμών  που στηρίζουν το Ταμείο θα είναι μόνιμα αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου. Επίσης η ενέργεια αυτή θα επισφραγιστεί με το δικαίωμα χρήσης, στο έντυπο υλικό των δωρητών για δώδεκα μήνες, του λογότυπου του Ταμείου Πολιτισμού το οποίο θα καταστεί συνώνυμο της συλλογικής συμμετοχής στο κοινό πολιτιστικό αγαθό, λειτουργώντας εμβληματικά ως Κοινό Λεμεσιανών.

Η επιχορήγηση θα μπορεί να δίδεται σε 3 διαφορετικές ενότητες όπως προνοούν οι όροι και οι κανονισμοί του σχεδίου και αφορούν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε αγορά υπηρεσιών και εξοπλισμού, και σε εκδόσεις και έρευνα στον πολιτιστικό τομέα.


Ειδικότερα οι στόχοι του Ταμείου Πολιτισμού είναι οι εξής:

  • Να ενισχύσει την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης της Λεμεσού, παρέχοντας επιχορήγηση σε φορείς, σωματεία, ιδρύματα, άτυπες ομάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του πολιτισμού και που έχουν τη βάση τους στη Λεμεσό.
  • Να προωθήσει τον πολιτισμό ως ζωτική παράμετρο της καθημερινής ζωής των πολιτών της Λεμεσού.
  • Να προωθήσει τον πολιτισμό ως καταλύτη δημιουργικότητας και απασχόλησης.
  • Να παρέχει την ευκαιρία στους εν λόγω φορείς να υλοποιήσουν ποιοτικές καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες και έργα, τα οποία θα είναι είτε μικρής είτε μεγάλης διάρκειας.
  • Να αναβαθμίσει το επίπεδο των εν λόγω εκδηλώσεων μέσα από την παροχή πόρων.
  • Να παρέχει την ευκαιρία στους εν λόγω φορείς να βελτιώσουν το επίπεδο του οργανισμού τους με την αγορά εξοπλισμού, ο οποίος θα κριθεί απαραίτητος για τις δραστηριότητες και τη δράση του φορέα
  • Να προάγει την έρευνα στον τομέα του πολιτισμού.
  • Να προάγει τον διάλογο ανάμεσα στους πολίτες μέσα από τις Τέχνες.
  • Να προωθεί την πλήρη διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής των δικαιούχων για την οποία έχει συσταθεί ειδική επιτροπή.

 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, ο Δήμος Λεμεσού στοχεύει στην προώθηση της έννοιας της «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» με σκοπό την ανεύρεση πόρων για αξιοποίησή τους στον τομέα του πολιτισμού. Στόχος είναι οι ιδιώτες (εταιρείες, επιχειρήσεις, άτομα κλπ.) να μπορούν να ενισχύουν δραστηριότητες που στοχεύουν στον πολιτισμό, στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην υποστήριξη της Τέχνης γενικότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες και εισφορές πατήστε εδώ