Προσφορά αρ.91/2020 - παροχή υπηρεσιών φύλαξης/εποπτείας/χειρισμού μεσών εξοπλισμού του ελεγχόμενου χώρου στάθμευσης της οδού Αντρέα Θεμιστοκλέους (Ημερ. Λήξης 11.12.2020)

16-11-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης/εποπτείας/χειρισμού μεσών εξοπλισμού του ελεγχόμενου χώρου στάθμευσης της οδού Αντρέα Θεμιστοκλέους.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 11η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.