Προσφορά αρ.90/2018 Πλατεία παρά τον κυκλικό κόμβο Μισιαούλη και Καβαζογλού (Αναγέννηση)

10-12-2018

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την εκτέλεση του έργου Πλατεία παρά τον κυκλικό κόμβο Μισιαούλη και Καβαζογλού (Αναγέννηση).

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.cy μέχρι της 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.