Προσφορά αρ.85/2020 - παροχή υπηρεσιών που αφορούν την εκκένωση βόθρων (σηπτικών και απορροφητικών λάκκων) εντός του Δήμου Λεμεσού (Ημερ. Λήξης 6.11.2020)

16-10-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την εκκένωση βόθρων (σηπτικών και απορροφητικών λάκκων) εντός του Δήμου Λεμεσού.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 6 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.