Προσφορά αρ.84/2020 - αγορά υπηρεσίων κοινωνικού σύμβουλου για τις παρεμβάσεις στην κοινότητα (street work) για τις ανάγκες υλοποιήσεις του έργου ‘Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές’ (Ημερ. Λήξης 30.10.2020)

16-10-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την αγορά υπηρεσίων κοινωνικού σύμβουλου για τις παρεμβάσεις στην κοινότητα  (street work) για τις ανάγκες υλοποιήσεις του έργου ‘Προγράμματα ένταξης από τοπικές αρχές’.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.