Προσφορά αρ.72/2020 - προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων θεάτρου στο Δημοτικό Κηποθέατρο ‘Μάριος Τόκας’ στη Λεμεσό (Ημερ. Λήξης 27.11.2020)

16-10-2020

Ο Δήμος Λεμεσού ζητά προσφορές για την προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων θεάτρου στο Δημοτικό Κηποθέατρο ‘Μάριος Τόκας’ στη Λεμεσό.

Έγγραφα προσφορών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από το ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy.  Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. 25 884488.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.eprocurement.gov.cy μέχρι την 27 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.